ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ; 

Από το 1973, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πραγματοποιούν τακτικές δημοσκοπήσεις, το λεγόμενο «Ευρωβαρόμετρο», σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε τις δικές του δημοσκοπήσεις Ευρωβαρόμετρου. Οι δημοσκοπήσεις αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με έμφαση στις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά την ανάληψη δράσης εκ μέρους της ΕΕ, καθώς και στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση. Επίσης, οι δημοσκοπήσεις αξιολογούν λεπτομερώς τη στάση των πολιτών απέναντι στην ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις απόψεις των πολιτών για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Λόγω της μακράς αυτής διαδικασίας, η ανάλυση των αποτελεσμάτων παρέχει μια λεπτομερή εικόνα των τάσεων και της εξέλιξης της κοινής γνώμης αναφορικά με τα ευρωπαϊκά θέματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινωνικο-δημογραφικό επίπεδο.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών, βρίσκεται σε εξέλιξη μια ειδική δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου του Κοινοβουλίου. Επικεντρώνεται στη στάση των Ευρωπαίων στην πορεία προς τις ευρωεκλογές, αξιολογώντας το ενδιαφέρον τους για τις εκλογές και τις απόψεις τους σχετικά με το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η λεπτομερής μετεκλογική ανάλυση που διενεργείται στον απόηχο των ευρωεκλογών συμπληρώνει αυτή τη σημαντική συμβολή στην καλύτερη κατανόηση της εκλογικής συμπεριφοράς των ευρωπαίων πολιτών.

PARLEMETER

Το Parlemeter είναι μια ετήσια δημοσκόπηση ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από το 2007. Εστιάζει στις απόψεις των Ευρωπαίων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις αξιολογούν την εικόνα και τον ρόλο του Κοινοβουλίου, καθώς και τον βαθμό στον οποίο οι πολίτες είναι ενημερωμένοι σχετικά με το Κοινοβούλιο. Η δημοσκόπηση Parlemeter παρακολουθεί επίσης την κοινή γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ και τα πλεονεκτήματά της, την αίσθηση ταυτότητας που έχουν οι πολίτες, την ευρωπαϊκή ιθαγένεια σε αντιδιαστολή με την εθνική, τις πολιτικές προτεραιότητας και τις αξίες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Το Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί επίσης τις δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρόμετρου για την αξιολόγηση της κοινής γνώμης σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, είτε εστιάζοντας σε συγκεκριμένες κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες, όπως η ευρωπαϊκή νεολαία, είτε σε σχέση με τη δραστηριότητα του θεσμικού οργάνου, π.χ. στον τομέα της ισότητας των φύλων ή της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Ορισμένες εκδόσεις αυτής της κατηγορίας είναι αφιερωμένες σε ιστορικές τάσεις που καταγράφουν τις σημαντικότερες μεταβολές της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης από το 1973.  Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε χρονοδιάγραμμα και απεικονίζουν την αντίληψη που έχουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΕ μέσω των σημαντικών βημάτων που αυτή πραγματοποιεί στον θεσμικό, πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ

Σε κάθε σύνοδο της Ολομέλειας παρέχονται στους βουλευτές επιλεγμένα πρόσφατα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με βασικά θέματα της συνόδου, με σκοπό να υποστηρίζονται οι πολιτικές και επικοινωνιακές δραστηριότητές των βουλευτών και να τροφοδοτείται έτσι ο διάλογος με έγκαιρο και κατάλληλο τρόπο. Το τμήμα αυτό συγκεντρώνει όλες τις εκδόσεις του παρόντος ενημερωτικού δελτίου που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα.

Our last publications  

Έτος: 
-
Είδος:Ενημέρωση Για Τη Σύνοδο  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Έτος: 
-
Είδος:Ενημέρωση Για Τη Σύνοδο  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Έτος: 
-
Είδος:Ενημέρωση Για Τη Σύνοδο  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Έτος: 
-
Είδος:Ενημέρωση Για Τη Σύνοδο  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Έτος: 
-
Είδος:Ειδικές Δημοσκοπήσεις  

The report aims to sketch a portrait of European youth today, employing data collected throughout different opinion surveys conducted between November 2019 and June 2021.

Έτος: 
-
Είδος:Ενημέρωση Για Τη Σύνοδο  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Έτος: 
-
Είδος:Ειδικές Δημοσκοπήσεις  

Conducted in June 2021, this public opinion survey gathers insights about young people's attitudes and behaviors in respect of politics, political engagement and the EU.

Έτος: 
-
Είδος:Ενημέρωση Για Τη Σύνοδο  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Έτος: 
-
Είδος:Ειδικές Δημοσκοπήσεις  

Eurobarometer survey published ahead of the SOTEU 2021 shows public support for transparency and effective control of EU funds disbursed in the framework of the NextGenerationEU program.