Οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2019:Μια νέα διάσταση για τις ευρωπαϊκές εκλογές; 

Η μετεκλογική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, την οποία πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι μία από τις πληρέστερες ποσοτικές έρευνες που υπάρχουν, και αναλύει τη συμπεριφορά και τα κίνητρα ψήφου των πολιτών στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έρευνα διεξήχθη αμέσως μετά τις εκλογές του Μαΐου και περιλάμβανε προσωπικές συνεντεύξεις 28.000 ατόμων σε όλη την ΕΕ.

Με σημείο αφετηρίας τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής των ψηφοφόρων στις εκλογές του 2019 (50,6%, +8 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2014), η παρούσα έκθεση εξετάζει λεπτομερώς ποιοι ψήφισαν στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, αναλύοντας τις διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των κοινωνικοδημογραφικών και κοινωνικοεπαγγελματικών ομάδων. Η μελέτη δείχνει συγκεκριμένα τον αντίκτυπο που είχαν οι νεότεροι ψηφοφόροι στην προσέλευση, στα θέματα και στο αποτέλεσμα των εκλογών: η συμμετοχή αυξήθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες στην κατηγορία των κάτω των 25 ετών και κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες στην κατηγορία των 25 έως 39 ετών. Το 52% των ερωτηθέντων αναφέρεται στην αίσθηση της υποχρέωσης του πολίτη, την οποία αισθάνονται όλο και περισσότερο οι Ευρωπαίοι σε σχέση με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ οι όλο και πιο ευνοϊκές απόψεις για την ΕΕ επηρέασαν και το ποσοστό συμμετοχής των ψηφοφόρων.

Τα κύρια ζητήματα που ενθάρρυναν τους πολίτες να ψηφίσουν είναι η οικονομία και η ανάπτυξη (44%), η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (37%), καθώς και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας (37%). Το 36% των ερωτηθέντων που ψήφισαν ανέφερε ως βασική προτεραιότητα τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί η ΕΕ στο μέλλον, ενώ το 34% ανέφερε τη μετανάστευση. Η οικονομία/ανάπτυξη και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής/προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τα ζητήματα που αναφέρονται συχνότερα σε 16 και 8 χώρες αντίστοιχα.

Παράλληλα, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των Ευρωπαίων που θεωρούν ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ (56%, δηλαδή +7 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ η στήριξη για τη συμμετοχή στην ΕΕ παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, δεδομένου ότι το 59% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει θετικά τη συμμετοχή της χώρας του στην ΕΕ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι έναν ρόλο έπαιξε και το Brexit, καθώς το 22% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι επηρέασε, τουλάχιστον εν μέρει, την απόφασή τους να ψηφίσουν.

Η μετεκλογική έρευνα του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει επίσης, για πρώτη φορά, ένα πλήρες σύνολο συγκεκριμένων ερωτήσεων που αφορούν την ανάμνηση ψήφου, το οποίο καθιστά δυνατή την εις βάθος ανάλυση της απόφασης ψήφου των ερωτηθέντων και τη διασταύρωση των στοιχείων αυτών με όλους τους άλλους δείκτες της έρευνας.

Το επιτόπιο έργο στο πλαίσιο της μετεκλογικής έρευνας πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 26 Ιουνίου 2019. Πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με 27.464 Ευρωπαίους ηλικίας 15 ετών και άνω στο σύνολο των 28 κρατών μελών.