Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗΈνα χρόνο πριν τις ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  

Η πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, η οποία δημοσιεύθηκε ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2019, εμφανίζει συνεχή αύξηση της στήριξης των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότεροι από δύο στους τρεις ερωτηθέντες (67%) πιστεύουν ότι η χώρα τους ωφελείται από το γεγονός ότι είναι μέλος της ΕΕ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από το 1983. Επίσης για πρώτη φορά, τόσοι πολλοί πολίτες (48%) πιστεύουν ότι η φωνή τους μετρά στην ΕΕ.

Σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (32%) γνωρίζει ήδη την ημερομηνία των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019, ενώ το 50% ενδιαφέρεται για τις εκλογές. Οι πολίτες θεωρούν τη διαδικασία κορυφαίων υποψηφίων («διαδικασία Spitzenkandidaten») θετική εξέλιξη (το 49% δηλώνουν ότι θα τους ενθαρρύνει να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές), αλλά το 70% των ερωτηθέντων επιθυμούν να συνδυαστεί με μια πραγματική συζήτηση σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα και το μέλλον της ΕΕ.

Επιπλέον, οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι η διαδικασία Spitzenkandidaten παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια (63%), αποτελεί σημαντική πρόοδο για την ευρωπαϊκή δημοκρατία (61%) και προσδίδει μεγαλύτερη νομιμότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (60%). Αντιθέτως, λιγότερο από το ήμισυ των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η διαδικασία αυτή θα εμπόδιζε τις εθνικές κυβερνήσεις να επιλέξουν τον καλύτερο υποψήφιο (46%), ενώ το 45% θεωρεί ότι δεν έχει πραγματικό αντίκτυπο.

Για την επικείμενη προεκλογική εκστρατεία, οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για θέματα ασφάλειας με την ευρύτερη δυνατή έννοια, μεταξύ άλλων και για τη μετανάστευση, ενώ τα ζητήματα που σχετίζονται με την προσωπική ευημερία και ευζωία βρίσκονται επίσης ψηλά στις προτεραιότητές τους.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων εξακολουθεί να είναι ικανοποιημένη από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα τους (55%) και στην ΕΕ (46%). Ενώ οι ερωτηθέντες από ορισμένες χώρες είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τη λειτουργία της δημοκρατίας στην ΕΕ απ’ ό, τι στη χώρα τους, οι πολίτες από ορισμένα από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερο βαθμό ικανοποίησης με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ. Αυτό γίνεται ακόμη σαφέστερο, όταν το επίπεδο ικανοποίησης με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία εξεταστεί παράλληλα με το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ των χωρών καθώς και τα τρέχοντα ποσοστά ανεργίας τους.

Η έρευνα εξέτασε επίσης τις γνώμες των πολιτών σχετικά με τα νέα και αναδυόμενα πολιτικά κόμματα. Μεταξύ 2013 και 2018, πάνω από 70 νέα κόμματα και πολιτικές συμμαχίες αναδύθηκαν στα κράτη μέλη της ΕΕ, ορισμένα από τα οποία σημείωσαν επιτυχίες διαμαρτυρόμενα ενάντια στο πολιτικό κατεστημένο.

Όταν κλήθηκαν να τοποθετηθούν επί μιας σειράς δηλώσεων σχετικά με τα νέα αυτά κόμματα και κινήματα, οι Ευρωπαίοι, στην πλειονότητά τους, κατέδειξαν ότι αντιμετωπίζουν αυτά μάλλον θετικά. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες δεν θεωρούν ότι τα εν λόγω κόμματα ή κινήματα συνιστούν απειλή για τη δημοκρατία, ενώ το 38% πιστεύει το αντίθετο. Το 70% των πολιτών που ερωτήθηκαν θεωρούν ότι η απλή εναντίωση σε κάτι δεν θα αρκούσε και δεν θα βελτίωνε τίποτε. Όμως το 56% πιστεύει ότι τα νέα κόμματα και κινήματα μπορούν να επιφέρουν πραγματική αλλαγή, ενώ το 53% των πολιτών συμφωνεί με το γεγονός ότι θα μπορούσαν να βρουν νέες λύσεις, καλύτερα από ό,τι το πολιτικό κατεστημένο.