Δημοσκόπηση Parlemeter 2018 – Αποδεχομενοι Την Προκληση: Απο Τη (Σιωπηρη) Στηριξη Στην Πραγματικη Ψηφο
 

Με επτά μόνο μήνες μέχρι τις εκλογές, η δημοσκόπηση Parlemeter 2018 καταδεικνύει ότι οι Ευρωπαίοι εκτιμούν όλο και περισσότερο το έργο της ΕΕ και ευαισθητοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό σχετικά με τις προσεχείς ευρωεκλογές. Αυτή η βάσιμη αισιοδοξία που εκφράζεται από μια αθόρυβη πλειοψηφία μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα ενός θετικού ευρωπαϊκού αφηγήματος που φέρνει κοντά τους πολίτες και είναι το αντίπαλο δέος της λαϊκίστικης οχλαγωγίας. Η δημοσκόπηση Parlemeter 2018 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας σαν μια ευκαιρία για την αποδοχή της πρόκλησης: από τη (σιωπηρή) στήριξη στην πραγματική ψήφο.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι ευρωπαίοι πολίτες βλέπουν θετικά τη συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ. Ο δείκτης αυτός είχε να αγγίξει τόσο υψηλό επίπεδο από την πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989: σε ποσοστό 62% οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ είναι καλό πράγμα. Στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες στην έρευνα στα 28 κράτη μέλη θεωρούν επίσης ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από το γεγονός ότι είναι μέλος της ΕΕ. Αυτή η άποψη βρήκε και άλλους υποστηρικτές στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία έρευνα τον Απρίλιο του 2018, με αποτέλεσμα το ποσοστό να αυξηθεί κατά 4 μονάδες και να βρίσκεται πλέον στο 68%. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από το 1983. Στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί, οι περισσότεροι ανέφεραν οικονομικούς παράγοντες, σε συνδυασμό με την πεποίθηση ότι η ΕΕ συμβάλλει στη διατήρηση αγαστών σχέσεων με τις άλλες χώρες.

Επίσης, οι Ευρωπαίοι είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ και στη χώρα τους. Αυτό συνδυάζεται με την ενίσχυση της άποψης των συμμετεχόντων ότι η φωνή τους ακούγεται στην ΕΕ. Ωστόσο, παρατηρείται και μια πτωτική τάση εν προκειμένω, που επηρεάζει περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ. Άλλα αποτελέσματα της δημοσκόπησης Parlemeter 2018 δίνουν μια πιο διφορούμενη εικόνα, δεδομένου ότι οι μισοί από τους συμμετέχοντες θεωρούν ότι τα πράγματα στην ΕΕ οδεύουν προς τη λάθος κατεύθυνση.

Η δημοσκόπηση Parlemeter 2018 εξετάζει επίσης προσεκτικότερα τις απόψεις των πολιτών σχετικά με τις προσεχείς εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και καταδεικνύει μια συνολικά μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την επόμενη ψηφοφορία, ενώ παρουσιάζει ένα ευρύτατο φάσμα απόψεων και αντιλήψεων όσον αφορά τις εκλογές.

Το 41% των Ευρωπαίων είναι σε θέση να προσδιορίσει σωστά την ημερομηνία των εκλογών του Μαΐου 2019· πρόκειται για αύξηση κατά εννέα μονάδες σε σχέση με παρόμοια έρευνα που πραγματοποιήθηκε πριν από έξι μήνες. Ωστόσο, το 44% των συμμετεχόντων δεν μπόρεσε να απαντήσει σχετικά με το πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές.  Δεδομένου ότι το 51% των πολιτών δηλώνει ενδιαφέρον για τις εκλογές, οι προτεραιότητες της εκστρατείας για τους πολίτες έχουν εξελιχθεί κατά τους τελευταίους έξι μήνες. Η μετανάστευση βρίσκεται πλέον στην κορυφή (50%), και ακολουθούν η οικονομία (47%) και η ανεργία των νέων (47%), ενώ η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πέφτει στην τέταρτη θέση με 44%.