Επιθεώρηση ευρωπαϊκών και εθνικών εκλογικών αποτελεσμάτων 2019 

Η «Επιθεώρηση ευρωπαϊκών και εθνικών εκλογικών αποτελεσμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η πιο ολοκληρωμένη και περιεκτική βάση δεδομένων, η οποία καλύπτει τις εξελίξεις στο πολιτικό φάσμα σε ολόκληρη την ΕΕ και δίνει τη δυνατότητα εύρεσης των εκλογικών αποτελεσμάτων και της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις πρώτες άμεσες εκλογές του 1979 και μετά.  Επιπλέον, η επιθεώρηση παρέχει και επισκόπηση των πρόσφατων εθνικών εκλογών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η τελευταία έκδοση περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες προέκυψαν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019. Ο όγκος των δεδομένων που συλλέγονται την καθιστά πολύτιμη πηγή πληροφοριών και σημείο αναφοράς σχετικά με τη σύνθεση του πολιτικού τοπίου, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Οι εκδόσεις που αφορούν προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδους είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο.