Βραβεία 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ασχολείται μόνο με τη νομοθεσία. Θέλει επίσης να προωθεί ό,τι είναι καλό. Κάθε χρόνο απονέμει τέσσερα βραβεία σε αναγνώριση της αριστείας στα πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κινηματογράφου, των έργων για τη νεολαία και της δραστηριότητας του ευρωπαίου πολίτη. Αυτή είναι μια ευκαιρία να στραφεί η προσοχή σε ανθρώπους και οργανώσεις που εργάζονται σκληρά για να κάνουν τον κόσμο μας λίγο καλύτερο και να ενθαρρυνθούν και άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

 • Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη - Ένα βραβείο για εξαιρετικά επιτεύγματα. 

  Κάθε έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει το «Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη». Το βραβείο αυτό αποτελεί επιβράβευση για εξαιρετικά επιτεύγματα στους ακόλουθους τομείς:

  • Έργα για την προαγωγή καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και στενότερης σύνδεσης μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών ή για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ή διεθνικής συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Έργα ή δράσεις πολιτών που εμπλέκονται σε μακροπρόθεσμη, διασυνοριακή ή διεθνική πολιτιστική συνεργασία που συμβάλλει στην ενίσχυση ενός ευρωπαϊκού πνεύματος.
  • Έργα που συνδέονται με το τρέχον Ευρωπαϊκό Έτος (κατά περίπτωση). 
  • Έργα που εκφράζουν συγκεκριμένα τις αξίες που απορρέουν από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Οι πολίτες, οι ομάδες πολιτών, οι ενώσεις ή οι οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη για έργα που έχουν πραγματοποιήσει, ή μπορούν να προτείνουν έναν άλλο πολίτη, ομάδα πολιτών, ένωση ή οργάνωση για το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη.

  Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιούνται να προτείνουν υποψηφιότητες - μία ανά βουλευτή κάθε έτος.

  Οι εθνικές κριτικές επιτροπές θα αξιολογήσουν τώρα όλες τις αιτήσεις, και θα επιλέξουν μέχρι πέντε σχέδια που θα αποσταλούν στην επιτροπή για να αποφασίσει τους τελικούς νικητές (ένας ανά κράτος μέλος).

  Παρακολουθείστε μας για να μάθετε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα στην διαδικασία, και μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε τακτικά αυτόν τον ιστότοπο.


  Για περισσότερες πληροφορίες:

    
 • Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης 

  Το βραβείο Ζαχάρωφ απονέμεται ως ανταμοιβή για ένα ιδιαίτερο επίτευγμα σε κάποιον από τους ακόλουθους τομείς:

  • υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και ιδίως του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση
  • διασφάλιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων,
  • σεβασμός του διεθνούς δικαίου
  • ανάπτυξη της δημοκρατίας και εφαρμογή του κράτους δικαίου.
     
  • Το "Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία" - απευθύνεται σε κάθε νεαρό Ευρωπαίο που επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκά ζητήματα 

   Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία" έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης μεταξύ των νέων ανθρώπων, καθώς και τη συμμετοχή τους σε έργα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το Βραβείο απονέμεται για σχέδια που αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν νέοι άνθρωποι και που προάγουν την κατανόηση, προωθούν την ανάπτυξη μιας κοινής αντίληψης της ευρωπαϊκής ταυτότητας, και παρέχουν απτά παραδείγματα συμβίωσης των Ευρωπαίων ως μια κοινότητα.

   Το βραβείο, το οποίο απονέμουν κάθε έτος από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν, ανέρχεται σε 5.000 ευρώ για τον πρώτο νικητή, 3.000 για τον δεύτερο και 2.000 για τον τρίτο. Ως μέρος του βραβείου, οι τρεις βραβευθέντες επισκέπτονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο). Οι εκπρόσωποι και των 28 εθνικών σχεδίων που έχουν επιλεγεί προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε ταξίδι τεσσάρων ημερών στο Άαχεν της Γερμανίας.

   Τα βραβεία για τα τρία καλύτερα σχέδια θα απονεμηθούν από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπρόσωπο του Ιδρύματος του Διεθνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν.

     
  • Βραβείο LUX για την υποστήριξη του πολιτισμού και της ευρωπαϊκής ταυτότητας 

   LUX Prize has been building bridges across Europe, by shedding light on films that go to the heart of the European public debate. The selected films raise awareness about some of today’s main social and political issues, and they reflect the beauty and diversity of European cinema.

   As of 2020 the LUX Prize transforms into the LUX – the European Audience Film Award. The new award aims at strengthening ties between politics and citizens, not merely by inviting European audiences to become active protagonists when voting on their favourite films. The aim is also to get audiences engaged in debates about Europe, in ‘living Europe’ emotionally by watching inspiring European films.