Αιτήματα Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες, τις εξουσίες και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμα.

Επικοινωνία

Θα βρείτε μια επιλογή πρόσφατων θεμάτων που απασχολούν ιδιαίτερα τους πολίτες οι οποίοι έχουν γράψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τις απαντήσεις μας.

 • Τι κάνει η ΕΕ για να προωθήσει την ψυχική υγεία; 

  Οι πολίτες συχνά απευθύνουν ερωτήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας να μάθουν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει την ψυχική υγεία. Οι πολιτικές και οι υπηρεσίες που αφορούν την ψυχική υγεία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ. Ωστόσο η προώθηση της ψυχικής υγείας πρέπει να συνεχίσει να συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες των προγραμμάτων για τη δημόσια υγεία σε επίπεδο ΕΕ.

    
 • Ποιοι κανόνες ισχύουν στην ΕΕ για τη μετανάστευση; 

  Οι πολίτες συχνά απευθύνουν ερωτήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας να μάθουν με ποιους τρόπους η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται τη μετανάστευση. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης, καθώς αποτελεί προορισμό πολλών ανθρώπων που μεταναστεύουν για λόγους που συνδέονται με την ασφάλεια, τις δημογραφικές εξελίξεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη φτώχεια και την κλιματική αλλαγή. Το 2015, έτος κορύφωσης της μεταναστευτικής κρίσης, καταγράφηκαν στην ΕΕ 1,25 εκατομμύρια άτομα που κατέθεταν αίτηση ασύλου για πρώτη φορά, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έφτασαν στην ΕΕ από τη θάλασσα.

    
 • Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση του καρκίνου; 

  Ο καρκίνος είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Ήδη από το 1985 η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα αίτια και τις συνέπειες του καρκίνου, αν και οι πολιτικές υγείας εμπίπτουν πρωτίστως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Χάρη στις προσπάθειες των ευρωβουλευτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε νομοθεσία και εξασφάλισε χρηματοδότηση που συνέβαλαν στη βελτίωση των εθνικών σχεδίων δράσης για την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου. Η ΕΕ έχει επίσης επενδύσει στην έρευνα για τον καρκίνο.

    
 • Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουν οι πολίτες πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ; 

  Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, από το 2015 ως το 2019 διπλασιάστηκε σχεδόν ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου που προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο, ενώ βρίσκονταν στο εξωτερικό. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, οι καταναλωτές δεν είχαν πρόσβαση —ή είχαν περιορισμένη μόνο πρόσβαση— στις υπηρεσίες στις οποίες ήταν συνδρομητές. Ίσως ακόμη να μην ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό περιεχόμενο που είχαν αγοράσει ή νοικιάσει νωρίτερα στη χώρα διαμονής τους. Τον Απρίλιο του 2018 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος κανονισμός για την πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο στο εξωτερικό, ενώ τον Δεκέμβριο του 2018 τέθηκε σε ισχύ ένας κανονισμός για τον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό.

    
 • Τι κάνει η ΕΕ για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο; 

  Οι πολίτες απευθύνουν ερωτήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μάθουν τι κάνει η ΕΕ για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Τα τελευταία χρόνια το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αναδεικνύεται σε ολοένα και μεγαλύτερη απειλή για την ΕΕ, καθώς τα μεγέθη του εκτιμάται ότι πενταπλασιάστηκαν μεταξύ του 2013 και του 2017. Τα σημαντικότερα είδη εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο είναι οι επιθέσεις κατά πληροφοριακών συστημάτων, η διαδικτυακή απάτη (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού «ψαρέματος» και της υποκλοπής ταυτότητας) και το παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης της υποκίνησης τρομοκρατικών ενεργειών και της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών). Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κορονοϊού ενέτειναν την εξάρτησή μας από το διαδίκτυο, προκαλώντας επίσης αύξηση σε συγκεκριμένα είδη εγκλήματος που εκμεταλλεύονται τους φόβους των πολιτών λόγω της πανδημίας. Ωστόσο οι κυβερνοεπιθέσεις δεν υποκινούνται μόνο με εγκληματική πρόθεση. Ο ρόλος τους γίνεται ολοένα και σημαντικότερος στον λεγόμενο υβριδικό πόλεμο, όπου παίρνουν τη μορφή επιθέσεων παραπληροφόρησης με σκοπό την άσκηση επιρροής στις δημοκρατικές διαδικασίες. Καθώς το έγκλημα στον κυβερνοχώρο δεν γνωρίζει σύνορα, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναπτύξει μια κοινή προσέγγιση, προκειμένου να μπορεί να δρα συμπληρωματικά με τα κράτη μέλη που πλήττονται εντονότερα.

    
 • Αν θέλετε να λάβετε την πλήρη απάντηση στη δική σας επίσημη γλώσσα της ΕΕ, απευθυνθείτε στη Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο.