Αιτήματα Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες, τις εξουσίες και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμα.

Επικοινωνία

Θα βρείτε μια επιλογή πρόσφατων θεμάτων που απασχολούν ιδιαίτερα τους πολίτες οι οποίοι έχουν γράψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τις απαντήσεις μας.

 • Καταναγκαστική εργασία και παιδική εργασία 

  27,6 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο (μεταξύ αυτών 3,3 εκατομμύρια παιδιά) εκτιμάται ότι βρίσκονται σε καθεστώς καταναγκαστικής εργασίας, ενώ η παιδική εργασία πλήττει 160 εκατομμύρια παιδιά (σχεδόν ένα στα δέκα). Τα φαινόμενα αυτά υπάρχουν σε διαφορετικό βαθμό σε όλες τις ηπείρους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προάγει διαχρονικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα σχετικά εργασιακά δικαιώματα. Με διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της προωθεί, για παράδειγμα, την αξιοπρεπή εργασία και την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας.

    
 • Κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ 

  Τα κράτη μέλη της ΕΕ καθορίζουν μόνα τους τους κατώτατους μισθούς που ισχύουν στην επικράτειά τους.Η δράση της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα είναι απλώς υποστηρικτική και συμπληρωματική. Οι κατώτατοι μισθοί διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, με τον χαμηλότερο μισθό να ισχύει στη Βουλγαρία και τον υψηλότερο στο Λουξεμβούργο.
  Η προστασία του κατώτατου μισθού μπορεί να εξασφαλίζεται είτε μέσω συλλογικών συμβάσεων, είτε μέσω της νομοθεσίας, είτε μέσω ενός συνδυασμού των δύο παραπάνω επιλογών. Το 2022 η ΕΕ θέσπισε νέους κανόνες με σκοπό να εξασφαλιστούν επαρκείς κατώτατοι μισθοί και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

    
 • Κλιματική αλλαγή 

  Χρόνο με τον χρόνο η θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα αυξάνεται, το κλίμα αλλάζει και τα οικοσυστήματα κινδυνεύουν ολοένα και περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει πληθώρα μέτρων για να θέσει την οικονομία και την κοινωνία της σε τροχιά βιωσιμότητας και να προστατεύσει μακροπρόθεσμα τους πολίτες και το περιβάλλον.
  Οι φιλόδοξοι αυτοί στόχοι για το κλίμα αντικατοπτρίζονται και στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

    
 • Δασικές πυρκαγιές και δασική πολιτική 

  Τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες του κόσμου έχουν αντιμετωπίσει ιδιαίτερα έντονες και εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές.
  Η προστασία των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των χωρών της ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει με διάφορους τρόπους στην πρόληψη και την παροχή βοήθειας σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών, είτε μέσω χρηματοδότησης είτε μέσω ειδικών μηχανισμών της.

    
 • Ισότητα των φύλων 

  Οι σημαντικότερες πολιτικές για την ισότητα των φύλων, όπως οι πολιτικές απασχόλησης και οι κοινωνικές πολιτικές, αποτελούν πρωτίστως αρμοδιότητα των χωρών της ΕΕ. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει αποφασιστικά την ισότητα των φύλων, η οποία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. Στόχος της ΕΕ είναι να προωθεί την ισότητα των φύλων σε όλες τις δραστηριότητές της.

    
 • Αν θέλετε να λάβετε κάποια από τις παραπάνω απαντήσεις σε άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ, επικοινωνήστε μαζί μας.