Ευκαιρίες απασχόλησης: Πώς θα υποβάλετε αίτηση 

Το Κοινοβούλιο απασχολεί μέλη του προσωπικού υπό διάφορες συμβατικές συνθήκες, ανάλογα με τον τρόπο επιλογής τους και την εργασία που επιτελούν: μόνιμοι υπάλληλοι, έκτακτοι υπάλληλοι, συμβασιούχοι υπάλληλοι και διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί. Μάθετε περισσότερα!

  • Μπορείτε να βρείτε – και να υποβάλετε αίτηση – όλες τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της πλατφόρμας μας APPLY4EP.

    Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε ότι ενδιαφέρεστε να εργαστείτε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλλοντας αυθόρμητη αίτηση εργασίας στην πλατφόρμα Apply4EP.

    Να έχετε τη βεβαιότητα ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

    Το Κοινοβούλιο διοργανώνει επίσης δύο πεντάμηνες περιόδους πρακτικής άσκησης ανά έτος.