Η πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει δύο είδη πρακτικής άσκησης: Πρακτική άσκηση στη Γραμματεία (πρακτική άσκηση Schuman) και πρακτική άσκηση με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πρακτική άσκηση στη Γραμματεία – Πρακτική άσκηση Schuman

Η πρακτική άσκηση Schuman είναι αμειβόμενη και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έναν από τους επίσημους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο — ή στα γραφεία συνδέσμου του στα κράτη μέλη.

H εν λόγω  πρακτική άσκηση πήρε το όνομά της από τον Robert Schuman, έναν από τους κύριους αρχιτέκτονες του σχεδίου ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για περισσότερα από εβδομήντα χρόνια ειρήνης και ευημερίας στην Ευρώπη. Πρότεινε τη συνένωση της γαλλικής και της γερμανικής παραγωγής άνθρακα και χάλυβα υπό τη σκέπη της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, τη πρώτης από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η οποία μετεξελίχτηκε στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  • Η πρακτική άσκηση Schuman θα ενισχύσει την εκπαίδευσή σας και την επαγγελματική σας κατάρτιση. Θα σας παράσχει μια επισκόπηση των εργασιών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα κρίσιμο βήμα για τη λήψη αποφάσεων και τον πολιτικό διάλογο σε επίπεδο ΕΕ.

    Η πρακτική άσκηση Schuman μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως είναι οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, τα οικονομικά, το δίκαιο, η πολυγλωσσία, η διοίκηση, οι υποδομές και τα λογιστικά, η επικοινωνία ή η τεχνολογία πληροφοριών.

    Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών· υποψήφιοι ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτιστικού, εθνοτικού και θρησκευτικού υποβάθρου ή αναπηρίας ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αιτήσεις, με εύλογες προσαρμογές τις οποίες ενδέχεται να χρειάζονται οι επιτυχόντες υποψήφιοι με αναπηρία.

    Στο πλαίσιο της δέσμευσης του Κοινοβουλίου να τιμά τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν κατά την άσκηση του καθήκοντός τους, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας προσφέρει μια σειρά περιόδων πρακτικής άσκησης Schuman στη μνήμη του Γιαν Κούτσιακ, του Σλοβάκου ερευνητή δημοσιογράφου, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2018.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία σχετικά με την πρακτική άσκηση Schuman:

Contact: 

Πρακτική άσκηση σε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι βουλευτές δύνανται να προσφέρουν περιόδους αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες (ή στο Στρασβούργο) βάσει σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία σχετικά με την πρακτική άσκηση σε βουλευτές του ΕΚ:

Contact: Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης σε άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ εδώ