Εργασία για την ΕΕ – Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; 

Είμαστε ένας πολυεθνικός, πολύγλωσσος και πολυπολιτισμικός οργανισμός, με προσωπικό από όλη την Ευρώπη. Αν αποφασίσετε να εργαστείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορείτε να προσβλέπετε σε ενδιαφέρουσες και ποικίλες ευκαιρίες απασχόλησης σε έναν μοναδικό οργανισμό και σε ένα ξεχωριστό εργασιακό περιβάλλον στην καρδιά της ΕΕ.

  • Για να στηρίξει τις βασικές δραστηριότητες των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτών με τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, το Κοινοβούλιο επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στα έργα και στην καινοτομία. Καθώς είμαστε ένας δυναμικός οργανισμός, αναζητούμε διαρκώς νέους και καλύτερους τρόπους εργασίας.

    Οι περισσότερες ομάδες εργάζονται καθημερινά σε μία ή δύο κύριες γλώσσες, αλλά το Κοινοβούλιο προωθεί την πολυγλωσσία στο πολιτικό του έργο και το προσωπικό έχει ευκαιρίες να μάθει και άλλες γλώσσες της ΕΕ.

    Το προσωπικό του Κοινοβουλίου εργάζεται σε σύγχρονα κτίρια που υποστηρίζονται από υποδομές προσαρμοσμένες σε διάφορους τρόπους εργασίας και διαθέτουν άριστες εσωτερικές εγκαταστάσεις, όπως αθλητικά κέντρα.

atyourservice_home_large    
 

Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Το Κοινοβούλιο απασχολεί περίπου 8.000 υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό ανά την Ευρώπη. Διαβάστε πώς μπορείτε να γίνετε υπάλληλος της ΕΕ ή να προσληφθείτε με κάποια άλλη ιδιότητα;