Teie teenistuses 

Euroopa Parlament töötab kõigi eurooplaste heaks. Parlament on teie jaoks alati olemas, olenemata sellest, kuidas te soovite osaleda – kas sündmusi jälgides, koos meiega töötades või tagasisidet andes.

Olge toimuvaga kursis 

Kas Euroopa Parlament tundub olevat Teie elukohast väga kaugel? Hoidke ennast kursis parlamendis toimuvaga meie infolehtede ja dokumenditeenistuste abil. Samuti võite pöörduda Euroopa Parlamendi büroo poole oma koduriigis, kus kogu teave on saadaval Teie emakeeles.

Andke endast märku 

Soovite millegi kohta arvamust avaldada? Tehke oma hääl kuuldavaks. Esitage parlamendile petitsioon, kui arvate, et seal, kus asute, rikutakse ELi õigusakte, või pöörduge Euroopa Ombudsmani poole, kui vajate vahendajat. Samuti saate esitada koos kaaskodanikega kodanikualgatuse, et nõuda otse uute seaduste vastuvõtmist.

Meie juurde tööle 

Soovite kogeda parlamendi elu lähemalt? Uurige meie juures töötamise, praktikal või õppekäigul osalemise võimalusi.

Läbipaistvus ja eetika 

Kuna Euroopa Parlamendi tähtsus ja mõju üha kasvab, on olulisem kui kunagi varem, et ta esindaks eurooplaste huvisid täielikult avatud ja läbipaistval viisil. Tutvuge lähemalt sellega, kuidas me töötame.

atyourservice_home_large    
 

Parlamendi külastamine

Tulge ja vaadake, kuidas eelnõudest saavad õigusaktid ja kuidas Teie valitud parlamendiliikmed mõjutavad Euroopa tulevikku. Brüsselis ja Strasbourgis pakume külastajatele väga mitmekesist programmivalikut nii üksikkülastajatele, peredele kui ka rühmadele.

Kõik parlamendist

Euroopa Parlament on oluline poliitilise arutelu ja otsuste tegemise foorum ELi tasandil. Euroopa Parlamendi liikmed valitakse kõikides liikmesriikides valijate poolt otse ning nad esindavad inimeste huve.

Dokumentidega tutvumine

Kõikidel ELi kodanikel on õigus tutvuda Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidega. Enamik Euroopa Parlamendi dokumente on huvilistele kättesaadavad elektrooniliselt.

Lepingud ja toetused

Vastavalt Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavale finantsmäärusele on Euroopa Parlament kohustatud korraldama kaupade ja teenuste ostmiseks avaliku pakkumise.