Andke endast märku 

Euroopa Parlament esindab inimesi, nii et teie arvamused ja mured on meile olulised. On palju võimalusi, kuidas end kuuldavaks teha – alates Euroopa Parlamendi valimistel osalemisest kuni kodanikualgatusele allakirjutamise või Euroopa Ombudsmanile kaebuse esitamiseni. Lisateavet leiate järgmistes jaotistes.

    

Valimised

Valimised on peamine viis Euroopa poliitikat otseselt mõjutada. Kõigil ELi kodanikel on õigus hääletada ja valida oma esindajad Euroopa tasandil. Tutvuge selle protsessi põhipunktidega.

    

Petitsioonid

Igal ELi kodanikul ja ELis asuval organisatsioonil on õigus esitada Euroopa Parlamendile kaebus või taotlus ELiga seotud küsimustes. Lisateave

    

Euroopa Ombudsman

Kui tunnete, et ELi institutsioonid on teid halvasti kohelnud, võite ühendust võtta Euroopa Ombudsmaniga. Ombudsman uurib kaebusi ja püüab leida vaidlusele mõlemat poolt rahuldava lahenduse.

    

Laste õiguste koordinaator

Kas vajate abi, et lahendada endise abikaasa või elukaaslasega tekkinud probleemid, mis puudutavad teie laste tulevikku? Euroopa Parlamendil on koordinaator, kes lapse parimaid huve silmas pidades aitab leida lahenduse ka olukorras, kus vanem on oma lapse röövinud.

    

Eurobaromeeter

Euroopa Parlament korraldab regulaarselt uuringuid, et saada teada inimeste arvamusi konkreetsete teemade kohta või ELi asjade kohta laiemalt. Tutvuge nende uuringute tulemustega

    

Kodanikualgatus

Kodanikud saavad esitada ideid ELi uute õigusaktide kohta. ELi institutsioonid peavad kaaluma algatusi, mille toetuseks on kogutud vähemalt miljon allkirja kogu EList. Üksikasjalikumat teavet leiate meie infograafikust.

    

Religioosne ja ilmalik dialoog

 Euroopa Parlament peab regulaarselt kõnelusi religioossete ja mitteusuliste organisatsioonidega, et võtta arvesse nende seisukohti ELi poliitika sotsiaalsete ja eetiliste aspektide kohta.

    

Auhinnad

Parlament mitte ainult ei oota inimestelt tagasisidet, vaid on ühtlasi valmis nende head tööd reklaamima. Igal aastal annab parlament välja neli auhinda saavutuste eest inimõiguste, kino, noorsooprojektide ja kodakondsuse valdkonnas.

    

Patrooniks olemine

Parlament võib pakkuda moraalset tuge sündmustele, mida ta peab oluliseks. Tutvuge menetlusega ja uurige, kuidas parlamenti patrooniks kutsuda.