Euroopa Parlamendi valimised on teie võimalus oma arvamust avaldada! 

Euroopa Parlamendi valimised annavad võimaluse valida, kes teid Euroopa Parlamendis esindab, ja aidata otsustada, millist Euroopat soovime.

Euroopa Parlamendi valimistel mõelge , keda soovite näha ELis teie huve kaitsmas. Euroopa Parlamendi liikmed kujundavad ja võtavad vastu uusi õigusakte, hääletavad uute kaubanduslepingute üle, kontrollivad teiste ELi institutsioonide tegevust ja maksumaksjate raha korrektset kasutamist ning algatavad konkreetsetes küsimustes uurimisi. Tutvuge Euroopa Parlamendi liikmetega, kes praegu Teie liikmesriiki esindavad.

Euroopa inimesed peaksid tundma, et nende häält võetakse kuulda.

Euroopa inimesed peaksid tundma, et nende häält võetakse kuulda.

Parlamendi president David Sassoli kõne Euroopa Ülemkogul, 17. oktoober 2019

Share: 

  Valimised toimuvad iga viie aasta tagant ja need on maailma suurimad riikideülesed valimised. Pärast valimisi hääletab parlament ametisse ELi täitevorgani Euroopa Komisjoni uue juhi ja kiidab heaks volinike kogu koosseisu.

  Viimastel, 2019. aasta mais toimunud valimistel kasvas valimisaktiivsus märkimisväärselt, ELi keskmine ületas 50 %. Parlament korraldas erapooletu teavituskampaania, milles kutsuti inimesi hääletama. Kampaania järel käivitati platvorm Together.EU, mille eesmärk on edendada arutelusid Euroopa demokraatliku tuleviku üle.

  Kuidas valimised toimuvad

  Osa valimisreegleid on ühised, mõnes asjas on aga liikmesriikide vahel erinevusi, näiteks mis puudutab kirja teel või välismaal hääletamise võimalust.

  Ka valimispäevad võivad olla erinevad. Valimised algavad tavaliselt neljapäeval (tavapärane valimiste päev Madalmaades) ja lõpevad pühapäeval (kui enamik riike korraldavad oma valimised).

  Igast riigist valitud parlamendiliikmete arv sõltub rahvaarvust ning väiksematel riikidel on rohkem kohti, kui range proportsionaalsus eeldaks. Praegu varieerub liikmesriikide esindajate arv kuuest parlamendiliikmest Malta, Luksemburgi ja Küprose puhul kuni 96-ni Saksamaalt.

  Valimistel osalevad liikmesriikide erakonnad, kuid valituks osutunud parlamendiliikmed liituvad tavaliselt mõne riikideülese fraktsiooniga. Enamik liikmesriikide erakondi on seotud mõne üleeuroopalise erakonnaga.