Dialoog usuliste ja mitteusuliste organisatsioonidega Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 17 

Tänapäeva mitmekesises Euroopas annavad mitmed eri kirikud, religioonid ja filosoofilised organisatsioonid ühiskonnale olulise panuse. Euroopa Liidu institutsioonid kohustuvad pidama selliste usu- ja mitteusuliste organisatsioonidega avatud dialoogi ning Euroopa Parlament teeb nendega ELi poliitika alal aktiivset koostööd.

Taust

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 17, mis lisati Lissaboni lepinguga, annab esmakordselt õigusliku aluse avatud, läbipaistva ja korrapärase dialoogi jaoks ELi institutsioonide ning kirikute, usuühenduste, filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonide vahel. Selles on öeldud:


  1. „Liit austab ega piira staatust, mis siseriikliku õiguse kohaselt on liikmesriikides kirikutel ja usuühendustel või -kogukondadel.
  2. Liit austab staatust, mis siseriikliku õiguse kohaselt on samavõrra ka filosoofilistel ja mitteusulistel organisatsioonidel.
  3. Tunnustades nende identiteeti ja erilist panust, peab liit nende kirikute ja organisatsioonidega avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi.“


Kui artikli kahes esimeses lõikes kaitstakse kirikute ja usuühenduste või -kogukondade siseriikliku õiguse kohast eristaatust, samuti filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonide samaväärset staatust, siis kolmandas lõikes kutsutakse ELi institutsioone üles pidama nende kirikute ja organisatsioonidega avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi.

Article 17 Dialogue Seminar with religious leaders: "The Future of Europe: Reflections for the EU by 2025" – 27 June 2017 

Euroopa Parlamendi dialoog kirikute ja filosoofiliste organisatsioonidega on väga oluline, kui tahame säilitada parlamendi lähedust kodanikele, kes meid valisid. Seetõttu pean suureks auks, et parlamendi president Antonio Tajani määras mind selle dialoogi eest vastutama.

Euroopa projekt peab kodanike toetuse säilitamiseks jääma kindlalt seotuks tegelikkusega. Kirikud ja usurühmad moodustavad kindla osa sellest tegelikkusest, nad on osa meie 28 liikmesriigi linnade, külade ja maapiirkondade kogukonnastruktuurist.

ELi dialoog usurühmadega nähakse väga teadlikult ette Lissaboni lepingu artiklis 17. See saadab selge sõnumi, et EL on palju enamat kui üksnes majandusorganisatsioon; selle põhisisu on inimesed, kes töötavad koos oma väärikuse ja ühise heaolu nimel. ELi poliitika ja õigusaktide kujundamisel on ülioluline võtta täielikult arvesse igat inimolemuse mõõdet — kindlasti majanduslikku, kuid ka sotsiaalset ning vaimset.

ELi otsuste tegemise keskmes peab olema tõeline inimväärikus ja ma olen kindlalt veendunud, et kirikud ja filosoofilised organisatsioonid, kellel on sajandite pikkune inimolemuse vaagimise kogemus, suudavad sellele protsessile tugevalt kaasa aidata.“

Article 17 Dialogue Seminar with non-confessional leaders: "Discrimination and Persecution of Non-Believers around the world" - 11 April 2018