Parlamentide tööd kajastavad meediakanalid 

Enamikus ELi riikides edastavad tele- ja internetikanalid parlamendi tegevust kajastavaid saateid. Mõned kanalid keskenduvad ainult oma riigi parlamendi tegevusele, teised aga on juba aastaid teinud viljakat koostööd ka Euroopa Parlamendiga ning edastavad ka selle tegevust ja arutelusid.

Mõningaid kanaleid haldab riigi parlament ja seetõttu on need rangelt parlamentaarsed. Teised alluvad riikide ringhäälinguorganisatsioonidele ja parlamendi tegevuse kajastamine on vaid osa nende saatekavast.

Eesti

Eestis ei ole parlamenditelevisiooni. Küll aga on Riigikogul oma YouTube'i kanal.

Riigikogu

Riigikogu YouTube’i kanalilt leiate täiskogu ja Riigikogu komisjonide avalike istungite ning teiste Toompea lossis toimunud ürituste salvestised. Kanali töökeel on eesti keel. Arhiivis on kättesaadavad kõigi Riigikogu istungite salvestised alates 2014. aastast.

    

Muud parlamendi tööd kajastavad tele- ja internetikanalid

Huvi korral saab parlamendi tööd kajastavaid tele- ja internetikanaleid vaadata ka mõnes muus keeles.
Kanalid ELi liikmesriikide kaupa:

European Parliament    
 

Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid

Lissaboni lepingus on esimest korda sätestatud liikmesriikide parlamentide roll Euroopa Liidus.

Tutvu lähemalt Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide koostööga.