Kodanike teabenõuded (Ask EP) 

Kui soovite Euroopa Parlamendi tegevuse, volituste ja ülesehituse kohta rohkem teada, võite pöörduda kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole, kasutades allolevat vormi.

Teie küsite, meie vastame

Siit leiate valiku hiljutisi küsimusi, mille vastu kodanikud on Euroopa Parlamendile kirjutades huvi tundnud, koos meie antud vastustega.

 • Sunniviisiline töö ja lapstööjõu kasutamine 

  Hinnanguliselt teeb maailmas sunniviisilist tööd 27,6 miljonit inimest (sealhulgas 3,3 miljonit last), samas kui lapstööjõuna kasutatakse 160 miljonit last (peaaegu iga kümnendat last). Neid nähtusi esineb eri määral kõigil kontinentidel. EL on juba pikka aega mitmesuguste sise- ja välispoliitiliste vahenditega edendanud inimõiguste ja nendega seotud tööõiguste austamist, sealhulgas inimväärset tööd ja vabadust sunniviisilisest tööst.

    
 • Miinimumpalk ELis 

  ELi liikmesriigid kehtestavad oma miinimumpalga ise, EL aga toetab ja täiendab nende tegevust. Miinimumpalk on liikmesriigiti väga erinev. Madalaim on see Bulgaarias ja kõrgeim Luksemburgis.
  Miinimumpalga kaitse saab tagada kollektiivlepingute, seadusega kehtestatud ametliku miinimumpalga või mõlema kombinatsiooniga. EL võttis 2022. aastal vastu uued õigusnormid, mille eesmärk on tagada piisav miinimumpalk ning aidata ELi riikides parandada töötajate töö- ja elutingimusi.

    
 • Kliimamuutused 

  Atmosfäär soojeneb, kliima muutub ja oht ökosüsteemidele suureneb aasta-aastalt. EL võtab mitmesuguseid meetmeid, et suunata oma majandus ja ühiskond kestliku arengu teele, mis pakuks inimestele ja keskkonnale pikaajalist kaitset.
  Need kliimaeesmärgid kajastuvad ka ELi eelarves.

    
 • Metsatulekahjud ja metsanduspoliitika 

  Viimastel aastatel on mitmel pool maailmas toimunud eriti võimsaid ja ulatuslikke metsatulekahjusid.
  Metsade kaitse kuulub ELis peamiselt liikmesriikide valitsuste pädevusse. EL aitab metsatulekahjude ennetamisele ja ohjamisele siiski mitmeti kaasa, seda nii rahastamise kui ka muude liidu mehhanismide kaudu.

    
 • Sooline võrdõiguslikkus 

  Soolise võrdõiguslikkuse edendamise kesksed poliitikavaldkonnad, nagu tööhõive ja sotsiaalpoliitika, kuuluvad enamjaolt liikmesriikide vastutusalasse. Kuna aga sooline võrdõiguslikkus kuulub ELi õiguse alusel põhiõiguste hulka, kaitseb EL seda ka liidu tasandil. EL püüab seetõttu toetada soolist võrdõiguslikkust kõigis oma meetmetes.

    
 • Kui soovite saada mõnda eespool esitatud vastustest mõnes muus ELi ametlikus keeles, võtke meiega ühendust.