Kodanike teabenõuded (Ask EP) 

Kui soovite Euroopa Parlamendi tegevuse, volituste ja ülesehituse kohta rohkem teada, võite pöörduda kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole, kasutades allolevat vormi.

Teie küsite, meie vastame

Siit leiate valiku hiljutisi küsimusi, mille vastu kodanikud on Euroopa Parlamendile kirjutades huvi tundnud, koos meie antud vastustega.

 • Mida teeb Euroopa Liit lennureisijate õiguste kaitseks? 

  Euroopa Liidus on lennureisijate õigused seadusega kaitstud. Euroopa Parlament on aastaid nõudnud selle kaitse tugevdamist. Seoses Covid-19 pandeemiaga on Euroopa Komisjon asunud tegevusse, tagamaks, et ka uues olukorras säilib reisijate õiguste kaitse.

    
 • Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi kohta 

  Seoses digimajanduse tähtsuse suurenemise, kliimamuutuse, rände ja terrorismiga ning Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust on üha sagenenud üleskutsed liidu institutsioonide reformimiseks ja kodanike laiemaks kaasamiseks. Seetõttu on peetud arutelu Euroopa Liidu tuleviku üle, ja seda mitte ainult institutsioonilisel tasandil, vaid ka akadeemilistes ringkondades ja laiemas poliitilises avalikkuses.

    
 • Milline on Euroopa Parlamendi komisjonide roll ja kuidas nad töötavad? 

  Euroopa Parlamendi komisjonid vaatavad ELi õigusaktide ettepanekud üksikasjalikult läbi ja koostavad muudatusettepanekud. Seejärel arutavad parlamendiliikmed muudatusettepanekuid ja hääletavad nende üle. Komisjonidel on kandev roll ELi otsustusprotsessis ja Euroopa Parlamendi volituste täitmisel.

    
 • Mida arvab Euroopa Parlament olukorrast Süürias? 

  Euroopa Parlament on pidanud Süüria olukorra üle arvukalt arutelusid ja võtnud vastu resolutsioone. 15 märtsil 2018 vastu võetud resolutsioonis mõistis Euroopa Parlament teravalt hukka „kõik julmused ning laialdased inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised, mida eelkõige Assadi režiimi jõud, sealhulgas oma liitlaste Venemaa ja Iraani toel, aga ka ÜRO nimekirja kantud terroriorganistatsioonid on konflikti käigus toime pannud“. Parlament pidas ülimalt kahetsusväärseks, et „korduvad piirkondlikud ja rahvusvahelised pingutused sõja lõpetamiseks on nurjunud“, ning kutsus tungivalt üles „uuele ja intensiivsele ülemaailmsele koostööle, et jõuda konflikti rahumeelse ja püsiva lahendamiseni“.

    
 • Mis on Euroopa Parlamendi fraktsioonid ja kuidas neid moodustatakse? 

  Euroopa Parlamendis ei tegutse parlamendiliikmed mitte oma kodakondsuse, vaid poliitiliste vaadete alusel. Parlamendiliikmed ja mitmesugused erakonnad, kuhu nad koduriigis kuuluvad, moodustavad sarnaseid väärtusi ja eesmärke jagavaid fraktsioone. Fraktsioonidel on Euroopa Parlamendi istungisaalis kindel istekohtade paigutus. Pärast 2019. aasta mais toimunud Euroopa Parlamendi valimisi moodustati parlamendis seitse fraktsiooni. Parlamendiliikmeid, kes ei kuulu ühtegi fraktsiooni, nimetatakse fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmeteks.

    
 • Kui soovite täisteksti teile sobivas ELi ametlikus keeles, pöörduge kodanike teabenõuete üksuse poole. Palun kasutage seda vormi.