Euroopa Parlamendi bürood liikmesriikides 

Euroopa Parlamendil on iga liikmeriigi pealinnas büroo. Kõige rahvarohkemate liikmesriikide suurtes piirkonnakeskustes asuvad veel väiksemad bürood ning neile lisandub Euroopa Parlamendi ja USA Kongressi Büroo Washingtonis.

Euroopa Parlamendi bürood viivad liikmesriikides ellu parlamendi kommunikatsioonistrateegiat ning nende eesmärk on panna inimesed Euroopa Parlamendi tähtsust mõistma ja Euroopa demokraatlikes protsessides kaasa lööma.

Bürood suhtlevad kodanike ja sidusrühmadega ning riigi, piirkondliku ja kohaliku tasandi meediaga. Samuti hõlbustavad nad Euroopa Parlamendi liikmete tööd liikmesriigis.

Euroopa Parlamendi bürood 

 
Liaison offices in your language 
Other Liaison offices 
 

Suhtlemine kodanikega 

Euroopa Parlamendi bürood suhtlevad kohalike elanikega ning tutvustavad Euroopa Parlamenti, selle tegevust ja põhimõtteid.


Parlamendi bürood:

 • loovad huvitatud kodanike võrgustikke, aitavad neil laieneda ning suunavad nende tegevust;
 • viivad ellu kommunikatsioonikampaaniaid ning korraldavad üritusi ja näitusi;
 • tutvustavad Euroopa Liidu parlamentaarset demokraatiat ja ärgitavad selleteemalist arutelu;
 • tutvustavad Euroopa Parlamendi tegevust ja vastavad infopäringutele.

Suhtlemine meediaga 

Euroopa Parlamendi bürood vahendavad Euroopa Liidu uudiseid, juhivad tähelepanu aruteludele ja otsustele ning teevad koostööd riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi meediaga, aga ka valdkondliku meediaga.


Parlamendi bürood:

 • abistavad ajakirjanikke ja juhivad nende tähelepanu Euroopa tasandi küsimuste mõjule;
 • korraldavad ajakirjanikele seminare ja kutsuvad neid täiskogu tegevust kajastama;
 • otsivad parlamendiliikmetele riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi meediakanalites ja valdkondlikus meedias kajastusvõimalusi;
 • otsivad ja kummutavad Euroopa Parlamenti puudutavat väärinfot ja võltsuudiseid.
 

Suhtlemine sidusrühmade ja arvamusliidritega 

Sidusrühmad on riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi ametiasutused, kodanikuühiskonna rühmad, võrgustikud, ühendused, õpetajad, koolid, ülikoolid, mõttekojad, valdkondlikud organisatsioonid, ELi asutused jpm. Euroopa Parlamendi bürood loovad ja hoiavad sidemeid kõikide strateegiliste sidusrühmadega. Selle eesmärk on pidada partneritega dialoogi ja hoolitseda selle eest, et nad on teadlikud kõikidest Euroopa Parlamendi otsustest, mis neid puudutavad.


Parlamendi bürood:

 • elavdavad arutelu Euroopa tasandi seadusandluse ja parlamendiliikmete õigusloomealase tegevuse üle;
 • tagavad, et sidusrühmad saavad sihipärast teavet valdkondade kohta, mis neid puudutavad;
 • teevad koostööd õpetajate ja akadeemiliste organisatsioonidega ning pakuvad õppevahendeid;
 • suhtlevad liikmesriigis riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi ametiasutustega.
 

Muud ülesanded 

 • Euroopa Parlamendi liikmete ametlike visiitide ning parlamendi delegatsioonide ja missioonide toetamine.
 • Koostöö Euroopa Komisjoni esinduste ja Europe Directi teabekeskustega.