Euroopa Parlamendi uuringuteenistus(EPRS) 

Euroopa Parlamendi sisene uuringuteenistus ja mõttekoda

EPRSi ülesanne on pakkuda Euroopa Parlamendi liikmetele ja vajaduse korral parlamendikomisjonidele Euroopa Liiduga seotud poliitikaküsimuste sõltumatut, objektiivset ja usaldusväärset analüüsi ning uuringuid, et abistada neid nende töös.

EPRS pakub laia toote- ja teenusevalikut, tuginedes sisemisele erialasele asjatundlikkusele ja teadmisteallikatele kõigis poliitikavaldkondades, et suurendada parlamendiliikmete ja -komisjonide teadmistepõhist mõjuvõimu ning tugevdada Euroopa Parlamendi kui institutsiooni tõhusust ja mõju. EPRS toetab ja edendab ka üldsusele suunatud parlamentaarset tegevust.

TUGI PARLAMENDILIIKMETELE 

    

Uuringud parlamendiliikmete jaoks

EPRS koostab laias valikus sisutihedaid ja kergesti loetavaid väljaandeid olulisemate ELi poliitikavaldkondade, probleemide ja õigusaktide kohta. Samuti vastatakse parlamendiliikmete ja nende töötajate uurimis- ja analüüsipalvetele.

Seadusandlike menetluste ajakava

Seadusandlike menetluste ajakava animeeritud vahend võimaldab jälgida peamiste seadusandlike dokumentide edenemist praeguse Euroopa Parlamendi viieaastase ametiaja jooksul.

ELi õigusaktide edenemine

„ELi õigusaktide edenemise“ briefing’utes (ülevaade) analüüsitakse kõigi oluliste seadusandlike ettepanekute edenemist seadusandliku menetluse igas etapis.

Teemakokkuvõtted

Teemakokkuvõtted võimaldavad kiiret juurdepääsu kõige asja- ja ajakohasematele väljaannetele Euroopa Liidu poliitikaküsimuste kohta.

TOETUS POLIITIKATSÜKLILE 

Mõjuhinnangud ja Euroopa lisaväärtus

Enne kui parlamendikomisjonid ettepanekuid arutavad, annab EPRS alghinnangu Euroopa Komisjoni mõjuhinnangute kvaliteedile. EPRS analüüsib ka Euroopa Liidu tulevaste meetmete võimalikku kasu, kasutades selleks aruandeid Euroopa mõõtme puudumisest tulenevate kulude kohta poliitikavaldkondades, kus Euroopa tasandil võetavad ühismeetmed võiksid kodanikele kasu tuua.

Täidesaatva võimu kontroll ja järelevalve

Enne kui parlamendiliikmed ettepanekut arutavad, annab EPRS teavet ELi õiguse ja poliitika tegeliku rakendamise ja tõhususe kohta. Samuti jälgib EPRS, kuidas Euroopa Ülemkogu täidab oma kohtumistel võetud kohustusi, ja analüüsib, kuidas ta täidab mitmesuguseid kohustusi, mis tulenevad seadusest või valitsustevahelistest kokkulepetest.

Teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamine

STOA (teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamine) üksust juhib rühm parlamendiliikmeid. See hindab ja analüüsib teaduslikult ja tehnoloogiliselt esilekerkivaid poliitilisi küsimusi ja suundumusi.

Ülemaailmsete suundumuste analüüs

EPRS tuvastab, jälgib ja analüüsib pikaajalisi ja keskmise pikkusega ülemaailmseid suundumusi, mis võivad Euroopa Liitu mõjutada.

    

RAAMATUKOGU

1953. aastal asutatud raamatukogu tegutseb Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis. See varustab parlamenti ajalehtede, ajakirjade, raamatute ja e‑raamatutega ning hõlmab võrdleva õiguse raamatukogu ja ajaloolist raamatukogu.

    

Kodanike teabenõuded

Kas soovite teavet parlamendi tegevuse või ELi teemade kohta? Kõigil ELi kodanikel on õigus saata teabepäringuid.