Turvalisus ja pääs hoonetesse 

Kuna Euroopa Parlamendis töötab üle 7000 inimese ning parlamendis käib aastas rohkem kui 500 000 külastajat, on turvalisus selle institutsiooni ladusa töö tagamiseks ülimalt oluline.

Euroopa Parlament, mis on ainus otse valitud Euroopa Liidu institutsioon, tagab seeläbi inimeste ja vara kaitse oma hoonetes ning külastajate sujuva vastuvõtu, hoides vajaliku turvalisusetaseme ja traditsioonilise avatuse omavahel mõistlikult tasakaalus.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine on vajalik institutsiooni ülesannete täitmiseks. Euroopa Parlament peab inimeste õigust eraelu puutumatusele väga tähtsaks ja püüab oma tegevuses alati järgida isikuandmete kaitse valdkonnas kehtivaid õigusnorme.

Andmekaitse

Euroopa Parlament töötleb mõningaid parlamendiliikmete, töötajate, alltöövõtjate, külastajate ning sise- ja välispartnerite isikuandmeid eesmärgil:

  • Euroopa Parlamendi hoonetesse pääsu lubamine;
  • Euroopa Parlamendi hoonetesse pääsu kontrollimine;
  • turvaintsidentide uurimine, turvalisusega seotud ja täiendavad uurimised; Euroopa Parlamendi turvaohtude hindamine ja riskide analüüsimine.

Videovalve

The European Parliament operates a video surveillance system, monitoring its buildings and perimeter. The system is used for safety and security purposes only. In accordance with guidelines by the European Data Protection Supervisor, the European Parliament has a Video-Surveillance Policy which contains all relevant characteristics of the system, as well as information relating to data protection and contact details. 

You can consult here:


Contact: