Üldkulude hüvitis ja läbipaistvus 

Parlamendiliikme üldkulude hüvitis on ette nähtud kulude katmiseks selles ELi riigis, kust ta Euroopa Parlamenti valiti. Üldkulude hüvitis katab näiteks parlamendiliikmete kontorikulud, telefoni- ja postikulud ning IT-seadmete soetamise, käitamise ja hoolduse.

Parlamendiliige võib avaldada Euroopa Parlamendi veebisaidil parlamendiliikme profiililehel vabatahtliku auditi või kinnituse selle kohta, et tema üldkulude hüvitise kasutamine on kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse ja selle rakendusmeetmetega.

Parlamendiliige saab seda teha, kasutades kinnitusvormi ja laadides üles tõendavad dokumendid (vt kodukorra artikli 11 lõiget 2).

Lisateave üldkulude hüvitise, palkade ja kingituste kohta.