Töövõimalused: kuidas kandideerida? 

Euroopa Parlament võtab inimesi tööle eri liiki lepingute alusel, sõltuvalt sellest, kui põhjalik valikumenetlus korraldatakse ja millistele ametikohtadele töötajaid vajatakse. Võimalik on töötada ametniku, ajutise töötaja, lepingulise töötaja ja parlamendiliikme registreeritud assistendina. Alljärgnevalt kõigest lähemalt.

  • Euroopa Parlamendi vabad töökohad ja karjäärivõimalused on koondatud platvormile APPLY4EP, mille kaudu saab otse ka kandideerida.

    Sobiva vaba ametikoha puudumisel saab Euroopa Parlamendis töötamise vastu huvi üles näidata omaalgatusliku taotlusega.

    Kõikide kandidaatide isikuandmeid töödeldakse kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725.

    Parlament korraldab regulaarselt ka praktikaid, mis kestavad viis kuud. Igasse aastasse mahub kaks praktikaperioodi.