Praktika Euroopa Parlamendis 

Euroopa Parlament pakub kahte liiki praktikavõimalusi: praktika peasekretariaadis (Schumani praktika) ja praktika Euroopa Parlamendi liikme juures.

Praktika peasekretariaadis – Schumani praktika

Schumani praktika on tasustatud ja seda võib sooritada ühes Euroopa Parlamendi ametlikest töökohtadest – Brüsselis, Luxembourgis või Strasbourgis – või Euroopa Parlamendi liikmesriikides asuvates büroodes.

See praktika on saanud oma nime Robert Schumani järgi, kes oli üks peamisi Euroopa integratsiooniprojekti arhitekte ja tänu kellele on Euroopas valitsenud rahu ja heaolu juba üle 70 aasta. Schuman tegi ettepaneku koondada Prantsusmaa ja Saksamaa söe- ja terasetootmine Euroopa Söe- ja Teraseühenduseks – see oligi esimene Euroopa Ühendus, millest hiljem sai Euroopa Liit. 

  • Schumani praktika süvendab omandatud haridust ja kutseõpet. Praktika käigus saab ülevaate sellest, kuidas toimivad ELi institutsioonid ja Euroopa Parlament, mis on oluline foorum otsuste tegemiseks ja poliitiliseks aruteluks ELi tasandil.

    Schumani praktika võib toimuda väga erinevates valdkondades – ELi sise- ja välispoliitika, rahandus, õigus, mitmekeelsus, haldus, infrastruktuur ja logistika, kommunikatsioon ja IT.

    Euroopa Parlament on võrdseid võimalusi pakkuv tööandja; kandideerima oodatakse kõiki sõltumata soost, seksuaalsest sättumusest, kultuurilisest, etnilisest ja usulisest taustast või puudest ning kui väljavalitud kandidaadil on puue, siis võimaldatakse talle mõistlikke abinõusid, kui ta neid vajab.

    Euroopa Parlament on võtnud endale kohustuse austada ajakirjanikke, kes on tapetud oma ametiülesannete täitmisel, ning seda arvestades pakub kommunikatsiooni peadirektoraat mitmeid Schumani praktikakohti 2018. aasta veebruaris mõrvatud Slovakkia uuriva ajakirjaniku Ján Kuciaki mälestuseks.

Kuhu pöörduda?

Lisateabe saamiseks Schumani praktika kohta võtke meiega ühendust:

Contact: 

Praktika Euroopa Parlamendi liikme juures

Euroopa Parlamendi liikmete büroodes Brüsselis (või Strasbourgis) on võimalik sooritada tasustatud praktikat, mis põhineb parlamendiga sõlmitud kokkuleppel.

Kuhu pöörduda?

Lisateabe saamiseks Euroopa Parlamendi liikme juures sooritatava praktika kohta võtke meiega ühendust:

Contact: Praktikavõimalused teistes Euroopa Liidu institutsioonides

Teave teiste ELi institutsioonide praktikapakkumiste kohta