Praktika Euroopa Parlamendis 

Euroopa Parlament pakub kahte liiki praktikavõimalusi: praktika peasekretariaadis (Schumani praktika) ja praktika Euroopa Parlamendi liikme juures.

Praktika peasekretariaadis – Schumani praktika

Schumani praktika on tasustatud ja seda võib sooritada ühes Euroopa Parlamendi ametlikest töökohtadest – Brüsselis, Luxembourgis või Strasbourgis – või Euroopa Parlamendi liikmesriikides asuvates büroodes.

See praktika on saanud oma nime Robert Schumani järgi, kes oli üks peamisi Euroopa integratsiooniprojekti arhitekte ja tänu kellele on Euroopas valitsenud rahu ja heaolu juba üle 70 aasta. Schuman tegi ettepaneku koondada Prantsusmaa ja Saksamaa söe- ja terasetootmine Euroopa Söe- ja Teraseühenduseks – see oligi esimene Euroopa Ühendus, millest hiljem sai Euroopa Liit.

Miks tasub kandideerida?

Schumani praktika süvendab omandatud haridust ja kutseõpet. Praktika käigus saab ülevaate sellest, kuidas toimivad ELi institutsioonid ja Euroopa Parlament, mis on oluline foorum otsuste tegemiseks ja poliitiliseks aruteluks ELi tasandil.

Schumani praktika võib toimuda väga erinevates valdkondades – ELi sise- ja välispoliitika, rahandus, õigus, mitmekeelsus, haldus, infrastruktuur ja logistika, kommunikatsioon ja IT.

Euroopa Parlament on võrdseid võimalusi pakkuv tööandja; kandideerima oodatakse kõiki sõltumata soost, seksuaalsest sättumusest, kultuurilisest, etnilisest ja usulisest taustast või puudest ning kui väljavalitud kandidaadil on puue, siis võimaldatakse talle mõistlikke abinõusid, kui ta neid vajab.

Euroopa Parlament on võtnud endale kohustuse austada ajakirjanikke, kes on tapetud oma ametiülesannete täitmisel, ning seda arvestades pakub kommunikatsiooni peadirektoraat mitmeid Schumani praktikakohti 2018. aasta veebruaris mõrvatud Slovakkia uuriva ajakirjaniku Ján Kuciaki mälestuseks.

Kes võivad kandideerida?

Schumani praktikakohale kandideerija:

 • peab olema vähemalt 18-aastane;
 • peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi või läbirääkijariigi/kandidaatriigi kodanik (väga piiratud arvul praktikakohti võidakse pakkuda ka teiste riikide kodanikele);
 • peab omama kõrgharidust tõendavat diplomit;
 • peab valdama kõrgtasemel ühte ja väga heal tasemel teist Euroopa Liidu ametlikku keelt (kolmandate riikide kodanikel peab olema väga hea inglise, prantsuse või saksa keele oskus);
 • peab esitama nõuetele vastava väljavõtte karistusregistrist;
 • ei tohi olla olnud rohkem kui kahe järjestikuse kuu jooksul tööl või praktikal ELi institutsioonis, asutuses või ametis;
 • ei tohi olla viibinud kuue kuu jooksul enne praktika algust õppekülastusel Euroopa Parlamendi peasekretariaadis.

Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks külastage palun meie praktikataotluste veebilehte:

 1. valige maksimaalselt kolm praktikakohta, millele soovite kandideerida, ja esitage taotlus;
 2. kui olete edukalt läbinud eelvaliku, palutakse osalemistingimuste täitmise tõendamiseks esitada veel mõned tõendavad dokumendid;
 3. ning kui osutute valituks, saate e-posti teel ametliku vastuvõtukirja.

Schumani praktika kestus on viis kuud:

 • Praktikaperiood 1. oktoober – 28./29. veebruar
  • taotluste esitamise tähtaeg 1.–30. juunini.
 • Praktikaperiood 1. märts – 31. juuli
  • taotluste esitamise tähtaeg 1.–30. novembrini.

Väljaspool neid tähtaegu esitatud taotlusi arvesse ei võeta.

Kontakt

Lisateabe saamiseks Schumani praktika kohta võtke meiega ühendust:

Contact: 

Praktika Euroopa Parlamendi liikme juures

Euroopa Parlamendi liikmete büroodes Brüsselis (või Strasbourgis) on võimalik sooritada tasustatud praktikat, mis põhineb parlamendiga sõlmitud kokkuleppel.

Miks tasub kandideerida?

Praktika süvendab omandatud haridust ja kutseõpet. See võimaldab teil paremini mõista Euroopa Parlamendi liikmete tööd.

Parlamendiliikmete juures sooritatav praktika võib toimuda väga erinevates valdkondades. Praktikat korraldav parlamendiliige määrab kindlaks praktika ajal täidetavad konkreetsed ülesanded.

Kes võivad kandideerida?

Parlamendiliikmed võivad vabalt valida, keda enda juurde praktikale võtta. Kandidaat peab siiski vastama järgmistele kriteeriumidele:

 • olema vähemalt 18-aastane (sellest vanusepiirist võib teha erandeid nõuetekohaselt põhjendatud taotluse alusel);
 • olema Euroopa Liidu liikmesriigi või läbirääkijariigi/kandidaatriigi kodanik. Parlamendiliikmed võivad pakkuda praktikavõimalust ka kolmandate riikide kodanikele, tingimusel et nad täidavad viisanõudeid;
 • on saanud keskkooli lõputunnistuse, mis vastab ülikooli astumiseks nõutavale tasemele, või on läbinud samaväärsel tasemel kõrg- või tehnilise kursuse, või on saanud ülikoolidiplomi;
 • valdavad kõrgtasemel ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt;
 • ei ole praktika ajal seotud ühegi muu töölepinguga ega ole üheski muus lepingulises töösuhtes;
 • ei ole varem ühegi parlamendiliikme juures praktikal olnud ega ole varem töötanud parlamendiliikme kohaliku või registreeritud assistendina.

Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks tuleb pöörduda otse Euroopa Parlamendi liikme poole.

Praktika võib kesta kuuest nädalast kuni viie järjestikuse kuuni ja selle pikkuse otsustab praktikat korraldav parlamendiliige. Praktika võib alata mis tahes ajahetkest.

Praktikandile on ette nähtud igakuine toetus, mis jääb täisajaga praktika puhul vahemikku 816–1339 eurot.