Eurooppalainen kansalaisaloite 

Onko sinulla EU:ta konkreettisesti parantavia ideoita? Eurooppalainen kansalaisaloite on Lissabonin sopimukseen perustuva väline, jonka avulla kansalaiset voivat pyytää, että komissio ehdottaa säädöksiä tai muita toimenpiteitä toimivaltuuksiensa rajoissa.

Ota yhteyttä muiden EU-maiden kansalaisiin ja hae tukea ehdotuksillesi. Jos ideasi saa tukea riittävän monilta ihmisiltä eri puolilta EU:ta, pääset keskustelemaan siitä komission kanssa. Sen jälkeen sinut kutsutaan esittämään ideasi Euroopan parlamenttiin ennen kuin komissio päättää, mihin toimiin ryhdytään.

Aloitteen järjestäjien joukossa on oltava vähintään seitsemän EU:n kansalaista, jotka asuvat vähintään seitsemässä jäsenvaltiossa. Heillä on vuosi aikaa kerätä tukea miljoonalta ihmiseltä vähintään seitsemästä EU-maasta. Allekirjoittajien vähimmäismäärä on ylitettävä kaikissa EU‑maissa.

Allekirjoituksia voi kerätä paperilomakkeilla tai verkossa. Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava tuenilmausten pätevyys.

Jos aloite saavuttaa vähimmäismäärän, järjestäjät kutsutaan esittelemään ideoitaan Euroopan parlamentissa pidettävään kuulemistilaisuuteen. Tämän jälkeen parlamentti voi päättää jatkaa keskustelua ja antaa ideoista päätöslauselman.

Komissiolla on kuusi kuukautta aikaa käsitellä menestyksekkäitä aloitteita ja päättää, miten toimitaan. Parlamentti voi arvioida komission toteuttamat toimenpiteet.

Lue lisää eurooppalaisia kansalaisaloitteita koskevalta verkkosivustolta. Siellä annetaan yksityiskohtaiset ohjeet järjestäjille. Verkkosivustolta pääsee myös tietokantaan, joka sisältää käynnissä olevat ja päätökseen saatetut aloitteet.


Lisätietoja:

Sääntelykehys

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/regulatory-framework_fi