Euroopan parlamentin koordinaattori lasten oikeuksia koskevissa asioissa 

Koordinaattori pyrkii varmistamaan, että lasten oikeuksia edistetään ja suojellaan kaikessa EU:n politiikassa ja lainsäädännössä. Työn johtavana periaatteena on lapsen etu. Koordinaattori myös neuvoo ihmisiä lapsikaappaustapauksissa ja muissa rajatylittävissä perheoikeudellisissa riita-asioissa, pyrkii tiivistämään yhteistyötä oikeudellisten ja hallinnollisten elinten kanssa ja edistää sovittelua rajatylittävissä perheoikeudellisissa asioissa.

Koordinaattorina toimii tällä hetkellä parlamentin varapuhemies Ewa Kopacz. Hänet nimitettiin tähän tehtävään heinäkuussa 2019.

Koordinaattori

  • toimii yhteyshenkilönä, joka seuraa ja edistää aktiivisesti lasten oikeuksia EU:n toimintapolitiikoissa varmistaen parlamentin toiminnan johdonmukaisuuden ja näkyvyyden tällä alalla
  • edistää rajatylittävää sovittelua kansainvälisissä perheoikeudellisissa riita-asioissa
  • toimii keskitettynä tietopisteenä EU-kansalaisille kansainvälisissä vanhempien tekemissä lapsikaappauksissa tai muissa rajatylittävissä perheoikeudellisissa riita-asioissa.
    

Rajatylittävät perheoikeudelliset riita-asiat - vanhemmille

Jos toinen vanhempi on kaapannut lapsesi tai pelkäät tätä tai jos olet osallisena huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevassa rajatylittävässä riita-asiassa, koordinaattori voi neuvoa ja auttaa.

    

Rajatylittävät perheoikeudelliset riita-asiat – ammattilaisille

Koordinaattori edistää tiiviimpää yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta EU-maiden välillä rajatylittävän perheoikeuden alalla. Hän pyrkii myös edistämään rajatylittävien perheoikeudellisten riita-asioiden ratkaisemista sovintoteitse ja sovittelun käyttöä näissä tapauksissa. Koordinaattori pitää ratkaisevan tärkeänä, että tällaisissa tapauksissa osalliset saavat asiantuntevaa apua ja neuvontaa. Siksi koordinaattori tekee aktiivisesti yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa ja kannustaa kehittämään EU:n asiantuntijaverkostoja.

    

Lasten oikeudet

Euroopan parlamentti edistää aktiivisesti lapsen oikeuksien kehittämistä ja suojelua Euroopassa. Koordinaattori tekee yhteistyötä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa varmistaakseen, että parlamentin toiminnassa kunnioitetaan, suojellaan ja edistetään lasten oikeuksia.

    

Viimeisimmät tiedot

Tarkista viimeisimmät uutiset lasten oikeuksista EU:ssa sekä Euroopan parlamentin lasten oikeuksia koskevien asioiden koordinaattorin toimista.

Koordinaattorin nimike oli alun perin ”Euroopan parlamentin sovittelija kansainvälisissä vanhempien tekemissä lapsikaappauksissa”. Sovittelijan tehtävä perustettiin vuonna 1987 Euroopan parlamentin silloisen puhemiehen lordi Plumbin aloitteesta. Tätä ennen tehtävää ovat hoitaneet Anna Maria Corazza Bildt (2019), Elisabeth Morin-Chartier (2017–2019), Mairead McGuinness (2014–2017), Roberta Angelilli (2009–2014), Evelyne Gebhardt (2004–2009), Mary Banotti (1995–2004) ja Marie-Claude Vayssade (1987–1994).

Aluksi EU-maiden välillä tehtiin vain vähän tai ei lainkaan perheoikeuden alan yhteistyötä. Sovittelijan tehtävän perustaminen oli tuolloin käytännön ratkaisu siihen, että ihmiset esittivät Euroopan parlamentin jäsenille yhä enemmän pyyntöjä, jotka koskivat vanhempien tekemiä rajatylittäviä lapsikaappauksia tai tapaamisoikeuteen liittyviä ongelmia. Sovittelijan tehtävä on kehittynyt vuosien mittaan. Tehtävälle annettiin huhtikuussa 2018 Elisabeth Morin-Chartier’n aloitteesta uusi nimi ”Euroopan parlamentin koordinaattori lasten oikeuksia koskevissa asioissa”, jotta se vastaisi toimeksiannon kehitystä ja kattaisi lasten oikeudet.

Lissabonin sopimuksen 3 artiklan mukaan lapsen oikeuksien suojelu ja edistäminen on Euroopan unionin nimenomainen tavoite. Myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaan EU:n toimielinten ja EU-maiden unionin oikeutta soveltaessaan on taattava lapsen oikeuksien suojelu.