Euroopan parlamentin koordinaattori lasten oikeuksia koskevissa asioissa
 

Lasten oikeuksien koordinaattorin työssä johtavana periaatteena on lapsen etu. Koordinaattori pyrkii varmistamaan, että lapsen oikeudet otetaan huomioon ja turvataan kaikessa EU:n politiikassa ja lainsäädännössä. Koordinaattori auttaa kansalaisia lapsikaappaustapauksissa, joissa toinen vanhempi on vienyt lapsen, ja muissa rajatylittävissä perhekiistoissa. Hän tukee tiivistä yhteistyötä oikeudellisten ja hallinnollisten elinten kanssa ja edistää sovittelijoiden antamaa neuvontaa rajatylittävissä perheasioissa.

Vanhempien tekemät rajatylittävät lapsikaappaukset
 

    

Covid-19-tietoa

Covid-19-pandemia ja hallitusten kaikkialla EU:ssa asettamat välttämättömät rajoitukset koronaviruksen leviämisen pysäyttämiseksi saattavat vaikuttaa muun muassa rajatylittäviin perhekiistoihin liittyviin menettelyihin.

    

Vanhemmille

Jos lapsesi on kaapattu tai pelkäät, että lapsesi kaapataan, Euroopan parlamentin koordinaattori voi auttaa tarjoamalla tukea ja antamalla tietoa siitä, mitä voit tehdä tilanteessa.

    

Ammattilaisille

Jos työskentelet alalla, eli olet esimerkiksi tuomari, keskusviranomainen, asianajaja, sovittelija, tai jos työskentelet alalla toimivassa kansalaisjärjestössä, Euroopan parlamentin koordinaattori haluaa tehdä yhteistyötä kanssasi.

    

Lasten oikeudet

Euroopan parlamentti edistää aktiivisesti lapsen oikeuksien kehittämistä ja suojelua Euroopassa. Koordinaattori ylläpitää yhteyksiä Euroopan parlamentin jäseniin varmistaakseen, että parlamentti kunnioittaa, suojelee ja edistää lasten oikeuksia työssään. Lisätietoja toimielimen lapsen oikeuksia koskevista toimista.

Ewa Kopacz is the current European Parliament Coordinator on Children’s Rights appointed to the position in July 2019. She is Vice-President of the European Parliament.

Koordinaattorin nimike oli alun perin ”Euroopan parlamentin sovittelija kansainvälisissä vanhempien tekemissä lapsikaappauksissa”. Sovittelijan tehtävä perustettiin vuonna 1987 Euroopan parlamentin silloisen puhemiehen lordi Plumbin aloitteesta. Tätä ennen tehtävää ovat hoitaneet Elisabeth Morin-Chartier (2017–2019), Mairead McGuinness (2014–2017), Roberta Angelilli (2009–2014), Evelyne Gebhardt (2004–2009), Mary Banotti (1995–2004) ja Marie-Claude Vayssade (1987–1994).

Tehtävän perustamisen aikaan EU:n jäsenvaltioiden välillä tehtiin vain vähän, jos lainkaan yhteistyötä perheoikeuden alalla. Sovittelijan tehtävän perustaminen oli tuolloin pragmaattinen ratkaisu lisääntyneeseen kysyntään, koska Euroopan parlamentin jäsenet saivat yhä enemmän vanhempien tekemiä rajatylittäviä lapsikaappauksia tai tapaamisongelmia koskevia yhteydenottoja. Sovittelijan tehtävä on kehittynyt vuosien myötä. Tehtävälle annettiin huhtikuussa 2018 uusi nimi ”Euroopan parlamentin koordinaattori lasten oikeuksia koskevissa asioissa” Elisabeth Morin-Chartier’n aloitteesta, jotta se vastaisi tehtävän valtuuksien kehitystä ja kattaisi lasten oikeudet.

 
 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artikla: Lapsen oikeudet 

1. Lapsella on oikeus hänen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon. Lapsen on saatava ilmaista vapaasti mielipiteensä. Lapsen mielipide on hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti otettava huomioon häntä koskevissa asioissa.

2. Kaikissa lasta koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

3. Jokaisella lapsella on oikeus ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoria yhteyksiä kumpaankin vanhempaansa säännöllisesti, jollei se ole lapsen edun vastaista.

Contact: