EU-vaalit: tilaisuutesi vaikuttaa 

EU-vaalit antavat kansalaisille tilaisuuden valita edustajansa Euroopan parlamenttiin ja vaikuttaa näin EU:n kehitykseen.

EU-vaaleissa sinäkin voit päättää, kuka puolustaa etujasi unionissa. Euroopan parlamentin jäsenet päättävät uuden lainsäädännön sisällöstä. Tämän lisäksi he äänestävät uusista kauppasopimuksista, valvovat muita EU:n toimielimiä, huolehtivat EU:n varojen asianmukaisesta käytöstä ja käynnistävät tutkimuksia erityiskysymyksistä. Tutustu maasi edustajiin Euroopan parlamentissa.

Äänestämällä EU-vaaleissa käytät demokraattista oikeuttasi vaikuttaa Euroopan tulevaisuutta koskeviin päätöksiin ja annat Euroopan parlamentin toiminnalle laillisen oikeutuksen.

Tarvitaan osallistavampaa Eurooppaa.

Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli puheessaan Eurooppa-neuvostolle 17. lokakuuta 2019

Share: 

  EU-vaalit järjestetään joka viides vuosi. Ne ovat maailman suurimmat ylikansalliset vaalit. Vaalien jälkeen Euroopan parlamentti valitsee EU:n toimeenpanevan elimen, Euroopan komission, uuden puheenjohtajan ja hyväksyy komission muut jäsenehdokkaat.

  Viime EU-vaaleissa toukokuussa 2019 äänestysaktiivisuus kasvoi selvästi: koko EU:n äänestysprosentti oli tällä kertaa yli 50. Parlamentti järjesti puolueettoman tiedotuskampanjan, jossa ihmisiä kannustettiin äänestämään. Kampanjan tuloksena syntyi yhdessä.eu-yhteisö, joka virittää keskustelua Euroopan demokratian tulevaisuudesta.

  Äänestäminen

  EU-vaaleille on yhteisiä sääntöjä, mutta tietyt asiat saattavat vaihdella maan mukaan – kuten se, onko mahdollista äänestää postitse tai ulkomailla.

  Myös vaalipäivissä voi olla eroja. Vaalit alkavat tavallisesti torstaina (jolloin Alankomaissa yleensä äänestetään) ja päättyvät sunnuntaina (jolloin useimmat EU-maat pitävät vaalinsa).

  Kustakin maasta valittavien edustajien määrä perustuu väkilukuun, mutta pienet maat saavat suhteessa enemmän paikkoja kuin niille väkiluvun perusteella oikeastaan kuuluisi. Vähiten eli kuusi jäsentä on nykyään Maltalla, Luxemburgilla ja Kyproksella, ja eniten eli 96 jäsentä on Saksalla.

  Vaaleissa ovat vastakkain kansalliset puolueet, mutta valituksi tultuaan suurin osa Euroopan parlamentin jäsenistä liittyy johonkin ylikansalliseen poliittiseen ryhmään. Useimmat kansalliset puolueet kuuluvat johonkin Euroopan tason poliittiseen puolueeseen.