MIKÄ EUROBAROMETRI ON? 

Euroopan unionin toimielimet ovat vuodesta 1973 lähtien teettäneet EU:n jäsenmaissa säännöllisesti eurobarometreja eli kyselytutkimuksia kansalaisten mielipiteistä ja asenteista.

Vuonna 2007 Euroopan parlamentti alkoi teettää nimenomaisesti itseään koskevia eurobarometreja. Nämä kyselytutkimukset käsittelevät monenlaisia aiheita ja erityisesti kansalaisten näkemyksiä ja odotuksia EU:n toiminnasta ja EU:n tärkeimmistä haasteista. Niissä mitataan myös yksityiskohtaisesti kansalaisten asenteita EU:ta ja Euroopan parlamenttia kohtaan ja seurataan tiiviisti kansalaisten näkemyksiä Euroopan parlamentin vaaleista. Koska tutkimuksia on jo toteutettu pitkään, tuloksia analysoimalla saadaan sekä kansallisesti että sosiodemografisesti yksityiskohtaista tietoa yleisen mielipiteen muutoksista ja suuntauksista.

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT

Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä tehdään erityisiä parlamenttia koskevia eurobarometreja. Niissä tutkitaan eurooppalaisten mielipiteitä parlamentin vaalien alla ja selvitetään heidän kiinnostustaan näihin vaaleihin sekä heidän näkemyksiään Euroopan integraatiosta. Ennen vaaleja tehtäviä tutkimuksia täydentävät vaalien jälkeiset yksityiskohtaiset tutkimukset. Pyrkimyksenä on ymmärtää EU:n kansalaisten äänestyskäyttäytymistä.

PARLAMETRI

Parlametri on Euroopan parlamentin teettämä eurobarometri, joka on toteutettu vuosittain kaikissa jäsenvaltioissa vuodesta 2007 lähtien. Tutkimuksessa selvitetään eurooppalaisten näkemyksiä Euroopan parlamentista. Siinä tutkitaan parlamentin julkista kuvaa ja roolia ja kansalaisten tietämystä parlamentista. Parlametrin avulla seurataan myös yleistä mielipidettä EU-jäsenyydestä ja sen tuottamasta hyödystä sekä näkemyksiä kansalaisten identiteetistä, EU:n ja jäsenvaltioiden kansalaisuudesta sekä poliittisista prioriteeteista ja arvoista.

ERITYISTUTKIMUKSET

Parlamentti käyttää eurobarometreja myös arvioidakseen yleistä mielipidettä tietyistä erityisaiheista. Tällöin kohteena voi olla jokin sosiodemografinen ryhmä, kuten eurooppalaiset nuoret, tai voidaan selvittää näkemyksiä parlamentin toiminnasta esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoon tai sosiaali- ja talouskriisiin liittyvissä asioissa. Jotkin näistä tutkimuksista käsittelevät pitkäaikaisia trendejä eli eurooppalaisen yleisen mielipiteen tärkeimpiä muutoksia vuodesta 1973 alkaen. Tällainen pitkäaikaisseuranta tuo esille eurooppalaisten näkemyksiä EU:sta sen institutionaalisen ja poliittisen sekä taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen keskeisimmissä vaiheissa.

ISTUNTOTIETOPAKETTI

Parlamentin jäsenet saavat kutakin istuntoa varten sen tärkeimpiä aiheita käsittelevän tietopaketin uusimmista eurobarometrituloksista. Tarkoituksena on tukea jäseniä heidän poliittisessa työssään ja viestintätoimissaan tarjoamalla hyvissä ajoin merkityksellistä tietoa keskustelujen pohjaksi. Tässä osiossa esitetään kootusti kaikki aiemmat uutiskirjeet.

Our last publications  

Vuosi: 
-
Tyyppi:Euroopan parlamentin vaalit  

The Review is the most comprehensive database available covering developments in the political spectrum across the EU, monitoring election results and changes in the composition of the EP.