Kaksi vuotta eurovaaleihin 2019 

Tämä Euroopan parlamentin eurobarometritutkimus toteutettiin 18.–27. maaliskuuta 2017. Kantar Public toteutti tutkimuksen haastattelemalla henkilökohtaisesti 27 901 kansalaista Euroopan unionin 28 jäsenvaltiossa.

Tutkimuksen tulosten punainen lanka voisi olla seuraava:

Eurooppalaiset ovat ensinnäkin erittäin huolissaan maailman geopolitiikan viimeaikaisesta kehityksestä. He kannattavat etupäässä EU:n yhteisiä toimia tähän epävarmuuteen vastaamiseksi.

Sen osoittavat erittäin voimakkaat vaatimukset EU:n lisätoimista 15 tärkeällä toiminta-alalla. Jos taas tuloksia verrataan edelliseen vuoteen, on mielenkiintoista panna merkille, että niiden osuus, joiden mielestä EU:n toiminta on tarkoituksenmukaista, on kasvanut selkeästi useimmilla osa-alueilla, mikä voisi merkitä sitä, että vastaajat ymmärtävät entistä paremmin, että EU toimii heidän hyväkseen. Sen osoittavat esimerkiksi terrorismin torjuntaa ja muuttoliikettä koskevat vastaukset.

Tässä tilanteessa tunne siitä, että EU:hun kuuluminen on hyvä asia, on kasvanut selkeästi ja on nyt lähes samalla tasolla kuin ennen kriisiä vuonna 2007.

Rooman sopimuksen 60-vuotisen taipaleen merkkikuukautena eurooppalaiset kallistuivat enemmän eriytetyn yhdentymistahdin kannalle sen sijasta, että he olisivat kannattaneet toimintamallia, jossa kaikki etenevät tietyillä politiikanaloilla samaan aikaan. Jäsenvaltioiden välillä on tässä asiassa kuitenkin huomattavia eroja.

Eurooppalaiset ovat aiempaa kiinnostuneempia EU:n politiikasta, ja tunne siitä, että heidän äänellään on merkitystä EU:ssa, kasvoi, vaikka se ei saavuttanutkaan ehdotonta enemmistöä. Sitä vastoin kuusi kymmenestä eurooppalaisesta katsoo, että heidän äänellään on merkitystä heidän omassa maassaan, mikä on kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2016.

EU:lla on vastaajien mukaan vielä tehtävää, jotta se pystyy vakuuttamaan toimintansa olevan demokraattista. Tämä tunne jää hieman ehdottomasta enemmistöstä, kun taas demokratian toimintaa omassa maassa koskeva arvio on juuri sen yläpuolella.

Näistä kannustavista suuntauksista huolimatta eurooppalaiset ovat sankoin joukoin sitä mieltä, että yhteiskuntaluokkien väliset erot ovat merkittäviä, ja kolmasosa heistä arvelee kriisin kestävän vielä monta vuotta.