Palkinnot 

Euroopan parlamentti ei ainoastaan säädä lakeja, vaan se haluaa myös edistää hyviä asioita. Se myöntää vuosittain neljä palkintoa tunnustukseksi erityisistä ansioista ihmisoikeuksien, elokuvatuotannon, nuorisohankkeiden ja hyvän kansalaisuuden alalla. Palkintojen avulla se voi tuoda esille ihmisiä ja järjestöjä, jotka tekevät lujasti töitä tehdäkseen maailmastamme hieman paremman ja kannustavat muita noudattamaan esimerkkiään.

 • Euroopan kansalaisen palkinto poikkeuksellisen merkittävistä saavutuksista. 

  Euroopan parlamentti myöntää vuosittain Euroopan kansalaisen palkinnon. Palkinto myönnetään poikkeuksellisen merkittävistä saavutuksista seuraavilla aloilla:

  • hankkeet, joilla edistetään Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten keskinäistä ymmärtämystä ja lähentymistä tai helpotetaan rajat ylittävää tai valtioiden välistä yhteistyötä
  • hankkeet, joihin sisältyy pitkällä aikavälillä tehtävää rajat ylittävää tai valtioiden välistä kulttuuriyhteistyötä, joka auttaa vahvistamaan Eurooppa-henkeä
  • hankkeet, jotka liittyvät meneillään olevaan eurooppalaiseen teemavuoteen (tapauskohtaisesti)
  • hankkeet, joissa konkretisoituvat Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetut arvot.

  Kansalaiset, ryhmät, yhdistykset tai järjestöt voivat hakea Euroopan kansalaisen palkintoa toteuttamistaan hankkeista tai nimetä ehdolle yhden muun kansalaisen, ryhmän, yhdistyksen tai järjestön.

  Kukin Euroopan parlamentin jäsen voi nimetä enintään yhden ehdokkaan vuodessa.

  Ennätysmäärä hakemuksia vuoden 2020 Euroopan kansalaisen palkinnon saajaksi

  Jäsenvaltioista saatiin kaikkiaan 266 hakemusta. Ehdotettujen hankkeiden aiheet vaihtelivat ympäristönsuojelusta disinformaation ja koronaviruksen torjuntaan.

  Kiitämme ehdotuksista kaikkia hakijoita ja nimeäjiä.

  Kansalliset tuomaristot arvioivat kaikki hakemukset ja valitsevat jäsenvaltiostaan enintään viisi hanketta, joista Euroopan kansalaisen palkinnon kanslia valitsee lopullisen voittajan (yhden kustakin jäsenvaltiosta).

  Voit seurata menettelyn seuraavia vaiheita tällä verkkosivulla.


  Lisätietoja:

    
 • Saharov-mielipiteenvapauspalkinto 

  Saharov-palkinnolla palkitaan merkittävä saavutus jollakin seuraavista aloista:

  • ihmisoikeuksien ja perusvapauksien, erityisesti sananvapauden, puolustaminen
  • vähemmistöjen oikeuksien suojeleminen
  • kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen,
  • demokratian kehittäminen ja oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen.
     
  • Nuorten eurooppalainen Kaarle Suuri -palkinto – kaikille hyvin motivoituneille nuorille eurooppalaisille 

   Nuorten eurooppalaisella Kaarle Suuri -palkinnolla pyritään lisäämään nuorten tietämystä Euroopasta ja edistämään nuorten osallistumista Euroopan integraatiohankkeisiin. Palkinto myönnetään sellaisille nuorten hankkeille, jotka edistävät yhteisymmärrystä ja yhteisen eurooppalaisen identiteetin kehittymistä ja antavat käytännön esimerkkejä siitä, miten eurooppalaiset elävät yhdessä yhteisönä.

   Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiö myöntävät yhdessä vuosittain palkinnon. Parhaan hankkeen palkinto on 5 000 euroa, toinen palkinto on 3 000 euroa ja kolmas palkinto on 2 000 euroa. Osana palkintoa kolme parasta osallistujaa saavat kutsun vierailulle Euroopan parlamenttiin (Brysseliin tai Strasbourgiin). Kaikkien 28 valitun kansallisen hankkeen edustajat kutsutaan nelipäiväiselle vierailulle Aacheniin Saksaan.

   Euroopan parlamentin puhemies ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiön edustaja luovuttavat kolmelle parhaalle hankkeelle myönnetyt palkinnot.

     
  • LUX Prize - supporting culture and the European identity 

   LUX Prize has been building bridges across Europe, by shedding light on films that go to the heart of the European public debate. The selected films raise awareness about some of today’s main social and political issues, and they reflect the beauty and diversity of European cinema.

   As of 2020 the LUX Prize transforms into the LUX – the European Audience Film Award. The new award aims at strengthening ties between politics and citizens, not merely by inviting European audiences to become active protagonists when voting on their favourite films. The aim is also to get audiences engaged in debates about Europe, in ‘living Europe’ emotionally by watching inspiring European films.