Palkinnot 

Euroopan parlamentti ei ainoastaan säädä lakeja, vaan se haluaa myös edistää hyviä asioita. Se myöntää vuosittain neljä palkintoa tunnustukseksi erityisistä ansioista ihmisoikeuksien, elokuvatuotannon, nuorisohankkeiden ja hyvän kansalaisuuden alalla. Palkintojen avulla se voi tuoda esille ihmisiä ja järjestöjä, jotka tekevät lujasti töitä tehdäkseen maailmastamme hieman paremman ja kannustavat muita noudattamaan esimerkkiään.

 • Euroopan kansalaisen palkinto poikkeuksellisen merkittävistä saavutuksista. 

  Euroopan parlamentti myöntää vuosittain Euroopan kansalaisen palkinnon. Palkinto myönnetään poikkeuksellisen merkittävistä saavutuksista seuraavilla aloilla:

  • hankkeet, joilla edistetään Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten keskinäistä ymmärtämystä ja lähentymistä tai helpotetaan rajat ylittävää tai valtioiden välistä yhteistyötä
  • hankkeet, joihin sisältyy pitkällä aikavälillä tehtävää rajat ylittävää tai valtioiden välistä kulttuuriyhteistyötä, joka auttaa vahvistamaan Eurooppa-henkeä
  • hankkeet, jotka liittyvät meneillään olevaan eurooppalaiseen teemavuoteen (tapauskohtaisesti)
  • hankkeet, joissa konkretisoituvat Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetut arvot.

  Kansalaiset, ryhmät, yhdistykset tai järjestöt voivat hakea Euroopan kansalaisen palkintoa toteuttamistaan hankkeista tai nimetä ehdolle yhden muun kansalaisen, ryhmän, yhdistyksen tai järjestön.

  Jos haluat nimetä itsesi tai jonkun muun, klikkaa TÄSTÄ

  Hakemusten määräaikaa jatkettu 29. huhtikuuta 2021 asti! (klo 23.59, Brysselin aikaa)


  Lisätietoja:

    
 • Saharov-mielipiteenvapauspalkinto 

  Saharov-palkinnolla palkitaan merkittävä saavutus jollakin seuraavista aloista:

  • ihmisoikeuksien ja perusvapauksien, erityisesti sananvapauden, puolustaminen
  • vähemmistöjen oikeuksien suojeleminen
  • kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen,
  • demokratian kehittäminen ja oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen.
     
  • Nuorten eurooppalainen Kaarle Suuri -palkinto – kaikille hyvin motivoituneille nuorille eurooppalaisille 

   Nuorten eurooppalaisella Kaarle Suuri -palkinnolla pyritään lisäämään nuorten tietämystä Euroopasta ja edistämään nuorten osallistumista Euroopan integraatiohankkeisiin. Palkinto myönnetään sellaisille nuorten hankkeille, jotka edistävät yhteisymmärrystä ja yhteisen eurooppalaisen identiteetin kehittymistä ja antavat käytännön esimerkkejä siitä, miten eurooppalaiset elävät yhdessä yhteisönä.

   Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiö myöntävät yhdessä vuosittain palkinnon. Parhaan hankkeen palkinto on 7500 euroa, toinen palkinto on 5 000 euroa ja kolmas palkinto on 2 500 euroa. Osana palkintoa kolme parasta osallistujaa saavat kutsun vierailulle Euroopan parlamenttiin (Brysseliin tai Strasbourgiin). Kaikkien 27 valitun kansallisen hankkeen edustajat kutsutaan nelipäiväiselle vierailulle Aacheniin Saksaan.

   Euroopan parlamentin puhemies ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiön edustaja luovuttavat kolmelle parhaalle hankkeelle myönnetyt palkinnot.

     
  • LUX Prize - supporting culture and the European identity 

   LUX-palkinto on rakentanut siltoja halki Euroopan nostamalla valokeilaan elokuvia, joissa pureudutaan eurooppalaisen julkisen keskustelun ytimeen. Valitut elokuvat lisäävät tietoisuutta joistakin tämän päivän tärkeimmistä sosiaalisista ja poliittisista kysymyksistä, ja ne kuvastavat eurooppalaisen elokuvan kauneutta ja monimuotoisuutta.

   "Vuonna 2020 LUX-palkinto on muuttanut muotoaan ja on nyt LUX – eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto. Uudella palkinnolla pyritään vahvistamaan politiikan ja kansalaisten välisiä siteitä, eikä ainoastaan
   kehottamalla eurooppalaisia elokuvankatsojia ryhtymään aktiivisiksi vaikuttajiksi äänestämällä suosikkielokuviaan. Tavoitteena on myös saada yleisö osallistumaan keskusteluihin Euroopasta ja ""elämään Euroopan sykkeessä"" emotionaalisesti katsomalla inspiroivia eurooppalaisia elokuvia."