Parlamentteja käsittelevät mediakanavat 

Useimmissa EU-maissa parlamentaarisesta toiminnasta lähetetään ohjelmaa tv- ja internet-kanavilla. Jotkut kanavat uutisoivat vain oman kansallisen parlamenttinsa tapahtumista ja toiminnasta. Vuosia jatkuneen hedelmällisen yhteistyön ansiosta jotkut kanavat uutisoivat myös Euroopan parlamentin toiminnasta ja siellä käydyistä keskusteluista.

Joidenkin kanavien tuottajia ovat kansalliset parlamentit. Nämä kanavat keskittyvätkin puhtaasti parlamentaariseen toimintaan. Joidenkin kanavien lähetyksiä tuottavat kansalliset yleisradiotoiminnan harjoittajat, joiden ohjelmatuotantoon kuuluu myös parlamentaarinen toiminta.

Suomi

Suomessa ei ole omaa parlamenttitelevisiota tai -internetkanavaa. Kaikki eduskunnan täysistunnon keskustelut lähetetään suorana lähetyksenä eduskunnan verkkosivulla. Valitut keskustelut istuntosalista, mukaan lukien torstain kyselytunti, näytetään Suomen televisiossa (yleisradioyhtiön Yle TV1 -kanavalla ja suoratoistopalvelu Yle Areenassa).

Eduskunnan verkkolähetykset

Eduskunnan kaikki täysistunnot lähetetään suorina verkkolähetyksinä. Lähetykset käynnistyivät syyskuussa 2008 ja myös tallenteet ovat saatavissa verkosta. Kuvan ja äänen lisäksi lähetyksiin liitetään ajantasaiset tiedot puhujasta, käsiteltävästä asiakohdasta sekä asiaan liittyvistä lisätiedoista. Tiedot ja linkit ovat saatavissa suomeksi ja ruotsiksi. Täysistuntojen lisäksi eduskunta lähettää suoria verkkolähetyksiä tiedotustilaisuuksista, seminaareista sekä valiokuntien avoimista kuulemisista.

Riksdagens webbsändningar

Alla plenum sänds direkt på riksdagens webbplats. Sändningarna startade i september 2008 och inspelningarna finns tillgängliga online. Förutom bild och ljud, innehåller sändningen aktuell information om talaren, ämnet som diskuteras och tillhörande ytterligare information. Information och länkar finns på finska och svenska. Utöver plenum direktsänder riksdagen presskonferenser, seminarier och utskottens offentliga höranden på sin webbplats.

    

Muut parlamentaariset tv- ja internetkanavat

Haluatko seurata parlamenttien tv- ja internetkanavia jollain muulla kielellä?
Tässä kanavat EU-maittain:

European Parliament    
 

Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit

Kansallisten parlamenttien asema Euroopan unionissa vahvistettiin ensimmäisen kerran Lissabonin sopimuksessa.

Lue lisää Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteistyöstä.