Kansalaisten tiedusteluihin vastaava yksikkö (Ask EP) 

Voit pyytää lisätietoja Euroopan parlamentin toiminnasta, valtuuksista ja organisaatiosta kansalaisten tiedusteluihin vastaavalta yksiköltä (Ask EP) käyttäen tätä lomaketta.

Ota yhteyttä

Tällä sivulla on joitakin aiheita, joita Euroopan parlamentille viime aikoina kirjoittaneet kansalaiset ovat pitäneet erityisen tärkeinä, sekä vastauksemme näitä aiheita koskeviin kysymyksiin.

 • Euroopan parlamentin jäsenten henkilöstöjärjestelyt 

  Jäsenet voivat valita vapaasti oman henkilöstönsä, kunhan eivät ota palvelukseen lähisukulaisiaan. Jäsenillä on kuukausittain käytössään noin 25 000 euron määräraha henkilöstön palkkaamiseen liittyviä kuluja varten. Jäsenet eivät kuitenkaan itse saa näitä rahoja, vaan parlamentti maksaa palkat suoraan jäsenten henkilöstölle – ja suorittaa myös asiaankuuluvat maksut vero- ja sosiaaliturvaviranomaisille.

    
    
 • Euroopan parlamentin uusien jäsenten valtakirjojen tarkastus 

  Euroopan parlamentti saa kansalaisilta säännöllisesti tiedusteluja siitä, miten se varmistaa, että valituiksi tulleilla jäsenillä ei ole tehtäviä, jotka ovat yhteensopimattomia Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa. Parlamentin jäsen ei muun muassa voi olla kansallisen parlamentin tai EU-maan hallituksen jäsen taikka Euroopan komission, Euroopan unionin tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen tai Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen eikä toimia Euroopan oikeusasiamiehenä.

    
    
 • Keitä kärkiehdokkaat ovat? 

  Euroopan parlamentti saa kansalaisilta säännöllisesti tiedusteluja Euroopan komission puheenjohtajan valinnasta ja ns. kärkiehdokasmenettelystä. Vuoden 2019 EU-vaalien edellä seitsemän Euroopan tason poliittista puoluetta esitti yhtä tai useampaa kärkiehdokasta Euroopan komission puheenjohtajaksi.

    
    
 • Mitä Euroopan unioni tekee ilmastonmuutoksen torjumiseksi? 

  Eurooppa-neuvoston vuonna 2009 vahvistaman, vuotta 2050 koskevan vähähiilisyystavoitteen mukaan kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään vuoteen 2050 mennessä 80–95 prosentilla verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Euroopan parlamentti peräänkuulutti maaliskuussa 2019 kunnianhimoisempaa tavoitetta, jonka mukaan maailmanlaajuiset kasvihuonekaasujen nettopäästöt vähennettäisiin nollaan vuoteen 2050 mennessä.

    
    
 • EU-vaalit: ulkomailla asuvien EU:n kansalaisten äänioikeus 

  Euroopan parlamentti saa ulkomailla asuvilta EU:n kansalaisilta säännöllisesti tiedusteluja siitä, miten he voivat äänestää EU-vaaleissa. Ulkomailla (joko toisessa EU-maassa tai EU:n ulkopuolella) asuvat EU:n kansalaiset voivat tietyin edellytyksin äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa maassa, jonka kansalaisia he ovat. Lisäksi EU:n kansalaisilla on äänioikeus Euroopan parlamentin vaaleissa siinä jäsenvaltiossa, jossa he asuvat mutta jonka kansalaisia he eivät ole, samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omilla kansalaisilla.

    
    
 • Saat koko tekstin haluamallasi EU:n virallisella kielellä ottamalla yhteyttä kansalaisten tiedusteluihin vastaavaan yksikköön (Ask EP) tällä lomakkeella .