Kansalaisten tiedusteluihin vastaava yksikkö (Ask EP) 

Voit pyytää lisätietoja Euroopan parlamentin toiminnasta, valtuuksista ja organisaatiosta kansalaisten tiedusteluihin vastaavalta yksiköltä (Ask EP) käyttäen tätä lomaketta.

Ota yhteyttä

Tällä sivulla on joitakin aiheita, joita Euroopan parlamentille viime aikoina kirjoittaneet kansalaiset ovat pitäneet erityisen tärkeinä, sekä vastauksemme näitä aiheita koskeviin kysymyksiin.

 • Miten Euroopan unioni suojelee lentomatkustajien oikeuksia? 

  Euroopan unionilla (EU) on lainsäädäntöä, jolla suojellaan lentomatkustajien oikeuksia. Euroopan parlamentti on jo vuosia kannattanut suojelun lisäämistä. Euroopan komissio on ryhtynyt covid-19-pandemian aikana toimiin varmistaakseen, että lentomatkustajien oikeuksien suojellaan edelleen.

    
 • Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin 

  Digitaalitalouden kasvava merkitys, ilmastonmuutos, muuttoliike, terrorismi, Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista (EU) ja muut vastaavat kehityssuuntaukset ovat saaneet yhä useamman tahon vaatimaan Euroopan unionin toimielinten uudistamista ja kansalaisten laajempaa osallistumista. Pohdinta EU:n tulevaisuudesta onkin ollut käynnissä sekä toimielimissä että tiedemaailmassa ja laajemmilla poliittisilla foorumeilla.

    
 • Mikä on Euroopan parlamentin valiokuntien tehtävä, ja miten ne toimivat? 

  Euroopan parlamentin valiokunnat arvioivat tarkasti EU:n lainsäädäntöehdotuksia ja ehdottavat muutoksia, joista jäsenet keskustelevat ja äänestävät. Valiokunnat ovat olennaisia EU:n päätöksentekojärjestelmien ja Euroopan parlamentin toimivallan kannalta.

    
 • Mikä on Euroopan parlamentin kanta Syyrian tilanteeseen? 

  Syyrian tilannetta on käsitelty Euroopan parlamentissa monissa keskusteluissa ja päätöslauselmissa. Euroopan parlamentti hyväksyi 15. maaliskuuta 2018 päätöslauselman, jossa se tuomitsi ”jyrkästi kaikki konfliktin aikana tapahtuneet [...] laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset ja erityisesti teot, joihin ovat syyllistyneet Assadin hallinnon joukot myös liittolaistensa Venäjän ja Iranin tuella sekä YK:n terroristijärjestöjen luettelossa olevat järjestöt”. Lisäksi se piti erittäin valitettavana, että ”toistuvat alueelliset ja kansainväliset pyrkimykset sodan päättämiseksi ovat epäonnistuneet”, ja kehotti ”uudistettuun ja tiiviiseen maailmanlaajuiseen yhteistyöhön rauhanomaisen, kestävän ratkaisun löytämiseksi konfliktiin”.

    
 • Mitä Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät ovat ja miten ne muodostetaan? 

  Euroopan parlamentin jäsenet eivät toimi parlamentissa kansallisuutensa vaan poliittisen kantansa mukaisesti. Siksi parlamentin jäsenet ja heidän edustamansa lukuisat poliittiset puolueet muodostavat poliittisia ryhmiä, jotka jakavat samanlaiset arvot ja tavoitteet. Ryhmillä on määrätty istumajärjestys Euroopan parlamentin istuntosalissa. Toukokuussa 2019 järjestettyjen Euroopan parlamentin vaalien jälkeen parlamentissa muodostettiin seitsemän poliittista ryhmää. Poliittisiin ryhmiin kuulumattomia jäseniä kutsutaan sitoutumattomiksi jäseniksi.

    
 • Saat koko tekstin haluamallasi EU:n virallisella kielellä ottamalla yhteyttä kansalaisten tiedusteluihin vastaavaan yksikköön (Ask EP) tällä lomakkeella.