Faktatietoja Euroopan unionista 

Faktatietoja on laadittu vuonna 1979 pidetyistä parlamentin ensimmäisistä välittömistä vaaleista lähtien. Julkaisussa pyritään antamaan tiiviissä muodossa täsmällistä tietoa Euroopan unionin toimielimistä ja politiikoista ja Euroopan parlamentin roolista politiikkojen kehityksessä. Se on suunnattu erityisesti niille, jotka eivät ole EU-asioiden asiantuntijoita.

Faktatiedot jakautuvat viiteen aihealueeseen

Euroopan unionin toiminta käsittelee EU:n historiallista kehitystä, eri perussopimuksia, oikeusjärjestelmää, päätöksentekoa, toimielimiä ja muita elimiä sekä rahoitusta.

Talous, tiede ja elämänlaatu -aihealueen luvuissa käsitellään sisämarkkinoiden periaatteita sekä kuluttajansuojaa ja kansanterveyttä. Siinä esitellään erinäisiä EU:n toimintapolitiikkoja, kuten sosiaali-, työllisyys-, teollisuus-, energia- ja ympäristöpolitikkaa. Siinä käydään myös läpi talous- ja rahaliiton (EMU) toimintaympäristöä ja kerrotaan, kuinka kilpailu-, vero- ja talouspolitiikkaa koordinoidaan ja valvotaan.

Yhteenkuuluvuus, kasvu ja työllisyys -aihealue esittelee EU:n sisäisen toiminnan aloja, joita ovat alue- ja koheesiopolitiikka, maatalous ja kalastus, liikenne ja matkailu sekä kulttuuri, koulutus ja urheilu.

Kansalaiset: perusoikeudet, turvallisuus ja oikeus -aihealueeseen kuuluvat yksilön oikeudet ja kollektiiviset oikeudet, perusoikeuskirja mukaan lukien, vapaus, turvallisuus ja oikeus, johon kuuluvat maahanmuutto ja turvapaikka-asiat, sekä oikeudellinen yhteistyö.

EU:n ulkosuhteet kattavat ulkopolitiikan, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan, ulkoiset kauppasuhteet sekä kehityspolitiikan, ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisen, laajentumisen ja suhteet myös muihin kuin naapurimaihin.

Julkaisun ovat laatineet politiikkayksiköt yhteistyössä talouden hallinnan tukiyksikön  kanssa. Se on saatavilla 24 kielellä. Faktatietojen sähköistä versiota tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti kautta vuoden aina Euroopan parlamentin tehdessä tärkeitä päätöksiä lainsäädännöstä ja politiikasta.

fact-sheet Background    
 

Faktatietoja Euroopan unionista

Jos kaipaat tiivistä katsausta EU:n politiikkoihin ja parlamentin rooliin niissä, tästä on hyvä aloittaa. Faktatietoja on kattava EU-tiedon lukupaketti, jota päivitetään säännöllisesti.

Lisätietoja saa toimitustyön ja viestinnän koordinointiyksiköstä sähköpostiosoitteesta