Yhteystoimistot maassasi 

Euroopan parlamentilla on yhteystoimistot EU:n jäsenvaltioiden pääkaupungeissa ja lisäksi niiden sivutoimipisteitä alueellisesti tärkeissä kaupungeissa väkiluvultaan suurimmissa jäsenvaltioissa ja muualla. Sillä on yhteystoimisto myös Washingtonissa.

Yhteystoimistot vastaavat parlamentin institutionaalisten viestintätoimien toteuttamisesta paikallistasolla, ja niiden tavoitteena on varmistaa, että ihmiset ymmärtävät Euroopan parlamentin merkityksen tarpeeksi hyvin voidakseen osallistua Euroopan demokraattiseen prosessiin.

Yhteystoimistot toimivat yhdessä kansalaisten ja sidosryhmien kanssa, ylläpitävät yhteyksiä kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin tiedotusvälineisiin ja tukevat parlamentin jäseniä näiden hoitaessa edustajantointaan jäsenvaltioissa.

Yhteystoimistojen kartta 

 
Information offices in your language 
Other information offices 
 

Yhteydet kansalaisiin 

Yhteystoimistojen tehtävänä on ottaa paikalliset ihmiset mukaan ja lisätä tietoisuutta siitä, mikä Euroopan parlamentti on, mitä se tekee ja mitä se edustaa.


Ne

 • luovat kiinnostuneista kansalaisista muodostuvan verkoston ja kehittävät ja edistävät tätä verkostoa
 • toteuttavat erilaisia viestintäkampanjoita, myös tapahtumia ja näyttelyitä
 • lisäävät tietoisuutta ja edistävät keskustelua Euroopan parlamentaarisesta demokratiasta
 • tiedottavat Euroopan parlamentin roolista ja vastaavat tietopyyntöihin.

Yhteydet tiedotusvälineisiin 

Yhteystoimistot tuovat EU:ta koskevia uutisia, keskusteluja ja päätöksiä ennakoivasti kansallisen, alueellisen, paikallisen ja erikoistuneen median tietoon.


Yhteystoimistot

 • avustavat toimittajia näiden työssä ja viestivät toimittajille EU-asioiden vaikutuksesta
 • järjestävät toimittajille seminaareja ja kutsuvat toimittajia tiedottamaan täysistunnoista
 • luovat Euroopan parlamentin jäsenille mediaan liittyviä mahdollisuuksia kansallisessa, alueellisessa, paikallisessa ja erikoistuneessa mediassa
 • seuraavat Euroopan parlamenttia koskevien uutisten epätarkkuuksia ja valeuutisia ja korjaavat väärät tiedot.
 

Yhteydet sidosryhmiin ja mielipidevaikuttajiin 

Sidosryhmien joukossa on kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia, kansalaisyhteiskunnan ryhmiä, verkostoja, yhdistyksiä, opettajia, kouluja, yliopistoja, ajatushautomoita, alakohtaisia organisaatioita, unionin elimiä jne. Yhteystoimistot kehittävät ja vaalivat suhteita strategisiin sidosryhmiin. Tavoitteena on käydä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja varmistaa, että ne ovat tietoisia niihin vaikuttavista Euroopan parlamentin päätöksistä.


Yhteystoimistot

 • edistävät keskustelua unionin lainsäädännöstä ja jäsenten lainsäädäntötyöstä
 • varmistavat, että sidosryhmät saavat kohdennettua tietoa niitä kiinnostavista erityisaiheista
 • toimivat yhteistyössä opettajien ja akateemisten organisaatioiden kanssa ja tarjoamalla koulutusmateriaalia
 • pitävät yhteyttä jäsenvaltioiden kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin.
 

Muut tehtävät 

 • Euroopan parlamentin institutionaalisia tehtäviä hoitavien jäsenten vierailujen sekä valtuuskuntien ja muiden virkamatkojen tukeminen
 • Toimiminen yhteistyössä komission edustustojen ja Europe Direct -tiedotuspisteiden kanssa