Turvallisuus ja sisäänpääsy 

Euroopan parlamentin tiloissa työskentelee yli 7 000 henkilöä, ja parlamentissa käy vuosittain yli 500 000 vierailijaa. Siksi turvallisuus on tärkeä tekijä toiminnan sujuvuuden kannalta.

Euroopan parlamentti on ainoa välittömillä vaaleilla valittu unionin toimielin. Huolehtiessaan ihmisten ja omaisuuden suojelusta rakennuksissaan ja vierailijoiden sujuvasta vastaanotosta sen on löydettävä tasapaino perinteisen avoimuutensa ja turvallisuuden varmistamisen välillä.

Koska näiden tehtävien hoitamista varten on kerättävä ja käsiteltävä henkilötietoja, parlamentti pitää erittäin tärkeänä yksityisyyden suojaa ja pyrkii jatkuvasti varmistamaan, että voimassa olevia tietosuojasäännöksiä noudatetaan.

Tietosuoja

Euroopan parlamentti käsittelee parlamentin jäsenten, henkilöstön, alihankkijoiden, vierailijoiden sekä sisäisten ja ulkoisten kumppanien henkilötietoja seuraavia kahta tarkoitusta varten:

 • parlamentin tiloihin pääsyn salliminen ja valvonta
 • parlamentin sisäisten turvallisuusuhkien ja vaaratilanteiden tutkinta

   Videovalvonta

   Euroopan parlamentti käyttää videovalvontajärjestelmää rakennustensa ja niiden ympäristön valvonnassa. Järjestelmää käytetään ainoastaan turvallisuustarkoituksiin. Euroopan parlamentilla on Euroopan tietosuojavaltuutetun ohjeiden mukaisesti videovalvontapolitiikka, joka kattaa kaikki järjestelmän merkittävät piirteet ja jossa annetaan tietosuojaa koskevat tiedot sekä yhteystiedot. Tietoa vierailijoille tietosuojasta tiedotteeseen on liitetty yhteenveto videovalvontapolitiikasta. Koko tekstin voi ladata tästä:

   Contact: