Turvallisuus ja sisäänpääsy 

Euroopan parlamentin tiloissa työskentelee yli 7 000 henkilöä, ja parlamentissa käy vuosittain yli 500 000 vierailijaa. Siksi turvallisuus on tärkeä tekijä toiminnan sujuvuuden kannalta.

Euroopan parlamentti on ainoa välittömillä vaaleilla valittu unionin toimielin. Huolehtiessaan ihmisten ja omaisuuden suojelusta rakennuksissaan ja vierailijoiden sujuvasta vastaanotosta sen on löydettävä tasapaino perinteisen avoimuutensa ja turvallisuuden varmistamisen välillä.

Koska näiden tehtävien hoitamista varten on kerättävä ja käsiteltävä henkilötietoja, parlamentti pitää erittäin tärkeänä yksityisyyden suojaa ja pyrkii jatkuvasti varmistamaan, että voimassa olevia tietosuojasäännöksiä noudatetaan.

Tietosuoja

Euroopan parlamentti käsittelee Euroopan parlamentin jäseniltä, henkilöstöltä, alihankkijoilta, vierailijoilta sekä sisäisiltä ja ulkopuolisilta kumppaneilta pyydettyjä henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Euroopan parlamentin tiloihin pääsyn salliminen
 • Euroopan parlamentin tiloihin pääsyn valvonta
 • turvallisuutta vaarantavien tilanteiden tutkiminen, turvallisuusselvitykset ja avustavat tutkimukset Euroopan parlamentin turvallisuusuhkien arviointi ja riskien analysointi.

   Videovalvonta

   Euroopan parlamentti käyttää videovalvontajärjestelmää rakennustensa ja niiden ympäristön valvonnassa. Järjestelmää käytetään ainoastaan turvallisuustarkoituksiin. Euroopan parlamentilla on Euroopan tietosuojavaltuutetun ohjeiden mukaisesti videovalvontapolitiikka, joka kattaa kaikki järjestelmän merkittävät piirteet ja jossa annetaan tietosuojaa koskevat tiedot sekä yhteystiedot. 

   Voit kysyä täältä:

   Contact: