Na toghcháin Eorpacha: do dheis labhartha 

Reachtálfar na chéad olltoghcháin Eorpacha eile an 6-9 Meitheamh 2024. Tabharfaidh siad deis duit do vóta a úsáid chun cinntí a dhéanamh maidir le todhchaí na hEorpa.

Trí vóta a chaitheamh sna toghcháin AE, feidhmíonn tú do cheart daonlathach chun páirt a ghlacadh sna cinntí a dhéantar faoi thodhchaí na hEorpa. Ina theannta sin, tugann tú dlisteanacht don Pharlaimint atá bunriachtanach más mian léi a dualgaisí a chomhlíonadh.

Caith súil ar shuíomh gréasáin na dtoghchán Eorpacha chun tuilleadh eolais a fháil maidir le conas a fheidhmeoidh na toghcháin agus chun clárú i gcomhair meabhrúcháin vótála.

An tábhacht a bhaineann leis na toghcháin Eorpacha

Is é atá i gceist leis na toghcháin Eorpacha rogha a dhéanamh maidir le cé atá uait chun do leasanna a chosaint in AE. Ní hamháin go ndéanann feisirí reachtaíocht nua a dhearadh agus a chinneadh, ach vótálann siad freisin ar chomhaontuithe nua trádála, déanann siad grinnscrúdú ar institiúidí eile an Aontais agus seiceálann siad go bhfuil airgead AE á chaitheamh mar is cóir, chomh maith le himscrúduithe ar shaincheisteanna áirithe a sheoladh. Faigh amach faoi na feisirí atá ag déanamh ionadaíocht ar do thírse faoi láthair.

Bíonn na toghcháin ar siúl gach cúig bliana agus is iad na toghcháin thrasnáisiúnta is mó ar domhan iad. I ndiaidh na dtoghchán, caitheann an Pharlaimint vótaí chun ceann nua an Choimisiúin Eorpaigh a thoghadh, arb é comhlacht feidhmiúcháin AE é, agus chun an fhoireann iomlán de Choimisinéirí a fhormheas.

Sna toghcháin is déanaí a bhí ann i mí na Bealtaine 2019, tháinig méadú an-mhór ar líon na ndaoine a chaith vóta, sa chaoi gurbh ionann meán AE agus níos mó ná 50%. Rinne an Pharlaimint feachtas faisnéise neamhpháirtíneach ag impí ar dhaoine vóta a chaitheamh. A bhuí leis an bhfeachtas, tháinig ann do phobal lecheile.eu, arb é is aidhm leis rannpháirtíocht ghníomhach sa daonlathas Eorpach a chur chun cinn.

Tá pobal lecheile.eu tiomanta spreagadh a thabhairt don mhéid saoránach agus is féidir vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha in 2024. Cláraigí anseo chun páirt a ghlacadh ann!

An chaoi a n-oibríonn an vótáil

Cé go bhfuil roinnt rialacha comhchoiteanna ann a bhaineann leis na toghcháin, is féidir le roinnt gnéithe a bheith éagsúil ó thír go tír, mar shampla, cibé is féidir vóta a chaitheamh tríd an bpost nó ó áit thar lear.

Is féidir le laethanta toghcháin a bheith difriúil chomh maith. Cuirtear tús le na toghcháin, de ghnáth, ar an Déardaoin (an lá a gcaitear vóta de ghnáth san Ísiltír) agus cuirtear deireadh leo ar an Domhnach (an lá a mbíonn na toghcháin ann, de ghnáth, i bhformhór na dtíortha).

Braitheann an líon Feisirí a thoghtar i ngach tír ar mhéid an daonra agus tugtar níos mó suíochán do thíortha beaga ná mar a gheobhaidís dá leanfaí próiseas na comhréireachta go docht. I láthair na huaire, is ó sheisear do Mhálta, do Lucsamburg agus don Chipir go 96 don Ghearmáin an líon Feisirí.

Is iad na páirtithe polaitiúla náisiúnta a chuireann iarrthóirí ar aghaidh don toghchán, ach a luaithe a thoghtar na Feisirí, socraíonn an chuid is mó acu dul le grúpa polaitiúil trasnáisiúnta. Tá an chuid is mó de na páirtithe náisiúnta cleamhnaithe le páirtí polaitiúil tras-Eorpach.

Tuilleadh eolais maidir leis na rialacha toghchánaíochta i ngach tír in AE.