CAD É AN tEORABHARAIMÉADAR? 

Ó 1973, déanann na hinstitiúidí Eorpacha suirbhéanna rialta ar thuairimí an phobail a choimisiúnú, an tEorabharaiméadar, i mBallstáit uile AE.

In 2007, chuir Parlaimint na hEorpa tús lena shraith Eorabharaiméadair féin. Cumhdaíonn na suirbhéanna seo raon leathan saincheisteanna agus díríonn siad ar bhraistintí agus ionchais na saoránach maidir le gníomhaíocht AE agus ar na príomhdhúshláin atá roimh an Aontas. Déanann na suirbhéanna dearcadh na saoránach a thomhas i leith AE agus i leith Pharlaimint na hEorpa agus súil ghéar á coimeád ar thuairimí an phobail maidir leis na toghcháin Eorpacha. De bharr an bhirt sheanbhunaithe seo, soláthraíonn anailís na dtorthaí léargas cruinn ar threochtaí agus ar an éabhlóid ar thuairimí an phobail i leith saincheisteanna Eorpacha, ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal sochdhéimeagrafach araon.

NA TOGHCHÁIN EORPACHA

Reáchtáiltear sraith thiomnaithe Eorabharaiméadair ag féachaint ar aghaidh do na toghcháin Eorpacha. Díríonn an tsraith ar dhearcadh na nEorpach in oirchill na dtoghchán Eorpach chun spéis na nEorpach sna toghcháin, mar aon lena gcuid tuairimí maidir leis an tionscadal Eorpach, a mheas. Déanann na hanailisí iarthoghcháin mionsonraithe, a dhéantar i ndiaidh na dtoghchán Eorpach, iomlánú ar an rannchuidiú tábhachtach seo i ndáil le tuiscint níos fearr a fháil ar iompar vótála shaoránaigh na hEorpa.

PARLAIMÉADAR

Is suirbhé Eorabhairéamadair é an Parlaiméadar atá á choimisiúnú ag Parlaimint na hEorpa gach bliain i mBallstáit uile AE ó 2007.  Díríonn sé ar thuairimí na nEorpach i leith Pharlaimint na hEorpa. Déanann na suirbhéanna íomhá agus ról poiblí na Parlaiminte a thomhas agus cá mhéad eolais atá ag saoránaigh mar gheall uirthi. Déanann an Parlaiméadar faireachán ar thuairimí an phobail maidir le ballraíocht AE agus a buntáistí, conas a mhothaíonn saoránaigh ó thaobh féiniúlachta de, agus an dearcadh atá acu maidir le saoránacht Eorpach i gcomparáid le saoránacht náisiúnta, tosaíochtaí agus luachanna polaitiúla.

SUIRBHÉANNA SONRACHA

Úsáideann an Pharlaimint na suirbhéanna Eorabharaiméadair chomh maith chun rochtain a fháil ar thuairimí an phobail maidir le saincheisteanna sonracha, a dhíríonn ar ghrúpaí sochdhéimeagrafacha amhail óige na hEorpa nó a bhaineann le gníomhaíocht na hinstitiúide, e.g. comhionannas inscne nó an ghéarchéim shóisialta agus eacnamaíoch. Tá roinnt foilseachán ón gcatagóir seo tiomnaithe do threochtaí stairiúla ina ndéantar faireachán ar na hathruithe móra ar thuairimí an phobail Eorpaigh ó 1973. Léiríonn na sonraí, a léirítear ar amlíne, an bhraistint atá ag an bpobal maidir le AE trína mórchéimeanna, is é sin, na mórchéimeanna institiúideacha, polaitiúila, eacnamaíocha agus sóisialta.

LÉARGAIS AR AN SUÍ IOMLÁNACH

Cuirtear rogha de na sonraí Eorabharaiméadair is déanaí, maidir le príomhábhair na suíonna, ar fáil d’Fheisirí ag gach suí iomlánach, agus é mar aidhm leis na Feisirí a chumasú ina gcuid gníomhaíochtaí polaitiúla agus cumarsáide trí eolas a chur ar fáil don díospóireacht ar bhealach tráthúil agus ábhartha. Sa roinn seo, tugtar le chéile na heagráin uile den nuachtlitir seo atá foilsithe go dtí seo.

Our last publications  

Bliain: 
-
Cineál:Léargais Ar An Suí Iomlánach  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Bliain: 
-
Cineál:Suirbhéanna Sonracha  

This Eurobarometer, conducted jointly for the EC and the EP, focusses on the Conference on the Future of Europe, measuring attitudes towards it and some of the key themes to be covered.

Bliain: 
-
Cineál:Léargais Ar An Suí Iomlánach  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Bliain: 
-
Cineál:Suirbhéanna Sonracha  

See the development of public opinion in the EU Member State according to the Eurobarometer’s key indicator questions presented over time.

Bliain: 
-
Cineál:Léargais Ar An Suí Iomlánach  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Bliain: 
-
Cineál:Léargais Ar An Suí Iomlánach  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Bliain: 
-
Cineál:Léargais Ar An Suí Iomlánach  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Bliain: 
-
Cineál:Léargais Ar An Suí Iomlánach  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.