An tOmbudsman Eorpach 

Sa chás nach bhfuiltear sásta leis an gcaoi ar chaith institiúidí EU leat, d'fhéadfadh go mbeadh an tOmbudsman Eorpach ábalta cuidiú leat.

Déanann an tOmbudsman imscrúdú mar gheall ar ghearáin faoi mhíriarachán sna hinstitiúidí agus i gcomhlachtaí de chuid an Aontais Eorpaigh, ina measc an Coimisiún Eorpach, Comhairle AE, Parlaimint na hEorpa, Coiste na Réigiún, an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus gníomhaireachtaí uile AE. Ní tharlaíonn taobh amuigh den dlínse sin ach amháin an Chúirt Bhreithiúnais, an Chúirt Chéadchéime agus Binse na Seirbhíse Sibhialta, ag feidhmiú sa ról breithiúnach amháin. Is mar gheall ar ghearáin is iondúil leis an Ombudsman fiosrúchán a dhéanamh ach is féidir leo fiosrúcháin a sheoladh freisin dá dtionscnamh féin.

In áras Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg atá oifigí an Ombudsman Eorpaigh.

Contact: