Bí ar an eolas 

An mbraitheann tú go bhfuil Parlaimint na hEorpa lonnaithe i bhfad ón áit ina bhfuil cónaí ort? Ar mhaith leat tuilleadh eolais a fháil faoin tslí a n-oibríonn an Pharlaimint? Sa roinn seo, insítear na bealaí éagsúla atá ann chun léargas níos fearr a fháil ar a bhfuil ar siúl ag an institiúid AE atá tofa go díreach.

    

Tá Parlaimint na hEorpa i do thírse

Tá oifigí idirchaidrimh i ngach ceann de na Ballstáit chun freagra a thabhairt ar na ceisteanna atá agat faoi bheartais AE. Bíonn siad ag obair go dlúth freisin le heagraíochtaí éagsúla chun go gcuirfear feabhas ar an eolas atá ag an bpobal ar an bParlaimint agus ar an obair a dhéanann sí. Faigh tuilleadh faisnéise ar ghníomhaíochtaí na n-oifigí eolais agus bí i dteagmháil leo.

    

Na meáin shóisialta

Ar ndóigh, ní gá duit imeacht ón deasc ná ón seomra suite chun labhairt linn. Tá fáil orainn ar gach ceann de na príomhárdáin meán sóisialta agus ba mhaith linn cloisteáil uait. Seo leat, bí linn!

    

Bileoga eolais faoin Aontas Eorpach

Má tá uait forléargas breá a fháil ar bheartais an AE agus ar ról na Parlaiminte sna beartais sin, seo túsphointe maith duit. Tá na bileoga eolais gonta ach fós tugtar léargas iomlán iontu agus déantar iad a nuashonrú go tráthrialta.

    

Taighde agus anailís

Is é atá i Seirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa (EPRS) ná meitheal mhachnaimh in-tí na Parlaiminte. Soláthraíonn an tseirbhís seo anailís neamhspleách agus oibiachtúil ar shaincheisteanna atá i mbéal an phobail faoi láthair agus tá rochtain ag an bpobal i gcoitinne uirthi.

    

Fiosrúcháin ó shaoránaigh

An bhfuil ceist agat? Níl le déanamh ach dul i dteagmháil le Ask EP, seirbhís ar leith a dhéanfaidh a dícheall freagra a thabhairt ar cheisteanna a bhaineann le gníomhaíochtaí, cumhachtaí agus leagan amach Pharlaimint na hEorpa.

    

Cosaint sonraí

Tá an Pharlaimint go hiomlán tiomanta do chearta daoine a chosaint agus sonraí pearsanta á bpróiseáil aici. Faigh amach tuilleadh faoinár mbeartas.

    

Slándáil agus Cead isteach

Foghlaim conas a dhéanaimid iarracht an chothromaíocht cheart a bhaint amach idir slándáil ár n-áitreabh agus an Pharlaimint a choinneáil ar oscailt do chuairteoirí.

    

Citizens' App

Tríd an Citizens' App a shuiteáil, foghlaimeoidh tú cé na daoine a dhéanann rudaí éagsúla san Aontas, cén bhaint atá ag an méid sin ar fad le do shaol laethúil agus cad iad na dúshláin atá roimh an Aontas, ar dúshláin iad roinnt mhaith díobh a mhúnlóidh do thodhchaí.

AYS home banner    
 

An bhfuil ceist eile fós agat?

Níl le déanamh ach an cheist a chur ag Ask EP agus tá seirbhís ar leith ansin againn a dhéanfaidh a dícheall freagra a thabhairt ar nithe a bhaineann le gníomhaíochtaí, cumhachtaí agus eagar Pharlaimint na hEorpa.