Fiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) 

Más mian leat breis a fháil amach faoi ghníomhaíochtaí, cumhachtaí agus eagrú Pharlaimint na hEorpa, téigh i dteagmháil leis an Aonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) ag úsáid na foirme atá le fáil thíos.

Fiafraigh, freagróimid

Is féidir leat teacht ar roinnt topaicí nua is díol imní ar leith do shaoránaigh a scríobhann go dtí Parlaimint na hEorpa agus ár bhfreagraí faoi seach.

 • Cad atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach chun déileáil le heipidéimí de bhreoiteachtaí a thagann ó ghalair a aistríonn ó ainmhithe go daoine? 

  Is minic a théann saoránaigh i dteagmháil le Parlaimint na hEorpa chun faisnéis a lorg maidir leis na rudaí atá ar bun ag an Aontas Eorpach (AE) chun déileáil le heipidéimí de bhreoiteachtaí a thagann ó ghalair a aistríonn ó ainmhithe go daoine. Le roinnt mhaith blianta anuas, tháinig ann d’eipidéimí agus paindéimí éagsúla mar gheall ar líon áirithe galar a aistríonn ó ainmhithe go daoine, ar galair iad a dtugtar galair zónóiseacha orthu. Is í paindéim an choróinvíris an ceann is suntasaí díobh, ach i measc na ngalar a bhí ann cheana féin tá SARS, Ebola, fliú na n-éan, agus VEID/SEIF.

    
 • Ask EP - D'fhiafraigh tusa, d'fhreagraíomarna! 

  In 2021, fuair Ask EP thart ar 8600 teachtaireacht aonair agus 4300 fiosrú maidir le feachtais. Scríobh na saoránaigh maidir le go leor topaicí, lena n-áirítear paindéim an choróinvíris, cearta bunúsacha, imirce agus tearmann, an Afganastáin, an Bhealarúis agus go leor eile. Ina theannta sin, fuair Ask EP go leor ceisteanna maidir le Parlaimint na hEorpa agus a Feisirí, na scéimeanna oiliúna a chuireann sí ar fáil agus conas cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa.

    
 • Ag staidéar agus ag foghlaim thar lear 

  Is minic a théann saoránaigh i dteagmháil le Parlaimint na hEorpa chun faisnéis a lorg maidir leis na rudaí atá ar bun ag an Aontas Eorpach (AE) chun deiseanna staidéir agus foghlama a chur ar fáil do shaoránaigh. Is é Erasmus+ an clár oideachais comhtháite atá ag an Aontas Eorpach. Tá sé mar aidhm leis an gclár scileanna daoine a fheabhsú agus cur leis an bhféidearthacht go bhfaighidh siad post agus is féidir le daoine de gach aois agus slí bheatha cur isteach air. Eascraíonn an clár seo as go leor tionscnamh a bhí ann roimhe seo, ar tionscnaimh iad a bhí comhtháite agus fite isteach sa chlár.

    
 • Soláthar sliseanna ríomhaire agus leathsheoltóirí 

  Is minic a théann saoránaigh i dteagmháil le Parlaimint na hEorpa chun faisnéis a lorg maidir leis na rudaí atá ar bun ag an Aontas Eorpach (AE) chun soláthar micrishliseanna agus leathsheoltóirí a chinntiú. Tá sliseanna ríomhaire uileláithreach. Bainimid úsáid astu i réimse leathan táirgí, ó ríomhairí go feistí leighis, 5G agus córais intleachta saorga, agus feistí slándála agus cosanta. Tá táirgeadh na sliseanna sin ag brath ar shlabhra mór soláthair domhanda, rud a bhfuil tíortha ar fud an domhain páirteach ann. D’fhéadfadh fadhbanna móra tarlú mura bhfuil gach cuid den slabhra soláthair domhanda ag feidhmiú i gceart. In 2020, bhí stoirm in Texas agus dóiteáin sa Téaváin agus sa tSeapáin, mar aon le paindéim an choróinvíris, ina gcúis le ganntanas domhanda ar shliseanna.

    
 • Gníomhaíocht an Aontais i gcoinne na ‘bréagnuachta’ 

  Is minic a théann saoránaigh i dteagmháil le Parlaimint na hEorpa chun faisnéis a lorg maidir leis na rudaí atá ar bun ag an Aontas Eorpach (AE) chun an bhréagaisnéis agus an ‘eipidéim faisnéise’ a chomhrac. Tá líon mór rialtas, chomh maith le gníomhaithe eachtracha agus intíre nach gníomhaithe stáit iad, amhail gluaiseachtaí antoisceacha, ag baint úsáid as teicnící atá ag éirí níos sofaisticiúla i gcónaí, amhail algartaim, uathoibriú agus intleacht shaorga chun an bhréagaisnéis (rud a chiallaíonn go bhfuil an t-eolas mealltach d’aon ghnó) a scaipeadh san Eoraip. Agus an cogadh san Úcráin fós ar siúl, tá gníomhaithe eachtracha, agus gníomhaithe de chuid na Rúise ach go háirithe, ag cur isteach níos mó ar na meáin agus ar na meáin shóisialta. Is é ceann dá bpríomhaidhmeanna mearbhall a chruthú agus an tsochaí a pholarú agus, mar sin, an bonn a bhaint den daonlathas. Tá dlús curtha ag an Aontas lena chuid iarrachtaí a phróisis dhaonlathacha a chosaint ar an ionramháil.

    
 • Más mian leat an fhaisnéis iomlán a bheith i do theanga oifigiúil de AE, scríobh chuig an Aonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) agus an fhoirm seo á húsáid agat.