Slándáil agus Cead isteach 

Nuair atá breis agus 7,000 duine ag obair ar áitribh Pharlaimint na hEorpa agus fáilte á cur roimh níos mó ná 500,000 cuairteoir ag an bParlaimint gach bliain, tá ról riachtanach le cúrsaí slándála maidir lena chinntiú go ritheann an institiúid mar is ceart.

Dá réir sin, cosnaíonn Parlaimint na Eorpa - an t-aon institiúid den Aontas Eorpach a thoghtar trí vótáil chomhchoiteann - daoine agus maoin sna foirgnimh atá aici, agus cuireann sí fáilte chuí roimh na cuairteoirí uile. Déantar é seo tríd an gcothromaíocht cheart a bhaint amach idir leibhéal leormhaith slándála agus meon oscailte traidisiúnta.

Ós rud é go bhfuil sé riachtanach sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil chun a cuid cúraimí a chomhlíonadh go héifeachtach, cuireann Parlaimint na hEorpa béim láidir ar an gceart chun príobháideachta agus oibríonn sí gan stad chun a chinntiú go gcomhlíontar an reachtaíocht atá i bhfeidhm maidir le sonraí pearsanta.

Cosaint sonraí

Próiseálann Parlaimint na hEorpa sonraí pearsanta áirithe de chuid Fheisirí, fhoireann, chonraitheoirí, chuairteoirí agus chomhpháirtithe inmheánacha agus seachtracha na Parlaiminte chun an dá chríoch seo a leanas:

  • cead isteach in áitribh Pharlaimint na hEorpa a thabhairt agus a rialú
  • imscrúdú a dhéanamh maidir le heachtraí slándála agus bagairtí laistigh den Pharlaimint

    Físfhaireachas

    Tá córas físfhaireachais ar siúl ag Parlaimint na hEorpa, i mbun monatóireachta ar na hárais agus ar an imlíne. Is chun críocha sábháilteachta agus slándála amháin a úsáidtear an córas. I gcomhréir le treoirlínte ón Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí, tá Beartas Físfhaireachais ag Parlaimint na hEorpa ina leagtar amach tréithe ábhartha uile an chórais, chomh maith le heolas maidir le cosaint sonraí agus sonraí teagmhála. Tá achoimre ar an mBeartas Físfhaireachais ceangailte leis an bhFógra do Chuairteoirí faoi Chosaint Sonraí (féach thuas), is féidir an leagan iomlán a tharraingt anuas as seo:

    Contact: