Trédhearcacht maidir leis an Liúntas Caiteachais Ghinearálta 

Tá sé i gceist go gclúdóidh an liúntas caiteachais ginearálta a dheonaítear d’Fheisirí an caiteachas i dtír AE inar toghadh iad, amhail costais bhainistíochta oifige na bhFeisirí, táillí teileafóin agus poist, agus ceannach, oibriú agus cothabháil threalamh TF.

Féadfaidh Feisirí iniúchadh nó deimhniú deonach a fhoilsiú ar a leathanach féin de chuid leathanaigh phróifíle na bhFeisirí ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte go gcomhlíonann an úsáid a bhaineann siad as an liúntas caiteachas ginearálta rialacha infheidhme Reacht na bhFeisirí agus a bhearta cur chun feidhme.

Tá siad in ann é sin a dhéanamh trí fhoirm dheimhniúcháin agus trí dhoiciméid tacaíochta a uaslódáil. (Féach Riail 11(4) de na Rialacha Nós Imeachta.)

Faigh tuilleadh eolais ar an Liúntas Caiteachais Ghinearálta, tuarastail agus bronntanais.