Koordinatorica Europskog parlamenta za prava djece
 

Vođen načelom „najboljeg interesa djeteta”, koordinator radi na osiguravanju promicanja i zaštite dječjih prava u svim politikama i zakonodavstvu EU-a. Cilj je pružiti pomoć građanima koji se suočavaju s roditeljskom otmicom i drugim prekograničnim obiteljskim sporovima. Zalaže se za bližu suradnju sa sudskim i administrativnim tijelima i pokušava promicati posredovanje u prekograničnim obiteljskim slučajevima.

Prekogranični slučajevi roditeljske otmice djeteta
 

    

Informacije o bolesti COVID-19

Države širom EU-a uvele su nužna ograničenja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 kako bi zaustavile širenje koronavirusa. To može utjecati na neke postupke, uključujući one povezane s prekograničnim obiteljskim sporovima.

    

Za roditelje

Ako vam je dijete oteto ili postoji bojazan da će se to dogoditi, koordinatorica Europskog parlamenta može vam pomoći da pronađete informacije i dobijete podršku.

    

Za stručnjake

Ako radite u području roditeljske otmice djece, to jest ako ste sudac, središnje tijelo, odvjetnik, posrednik ili radite za nevladinu organizaciju koja se bavi tom problematikom, koordinatorica Europskog parlamenta zainteresirana je za suradnju s vama.

    

Prava djece

Europski parlament aktivno promiče razvoj i zaštitu prava djece u Europi. Koordinatorica će surađivati sa zastupnicima u Europskom parlamentu kako bi osigurala da se u radu Parlamenta poštuju, štite i promiču prava djece. Ako želite znati više o tome što Parlament poduzima u pogledu prava djeteta.

Ewa Kopacz is the current European Parliament Coordinator on Children’s Rights appointed to the position in July 2019. She is Vice-President of the European Parliament.

Prijašnji naziv funkcije koordinatora bio je „posrednik za djecu žrtve međunarodne roditeljske otmice”, nakon uspostavljanja te funkcije 1987. na inicijativu lorda Plumba, tadašnjeg predsjednika Europskog parlamenta. Posrednice prije nje bile su Elisabeth Morin-Chartier (2017. – 2019.), Mairead McGuinness (2014. – 2017.), Roberta Angelilli (2009. – 2014.), Evelyne Gebhardt (2004. – 2009.), Mary Banotti (1995. – 2004.) i Marie-Claude Vayssade (1987. – 1994.).

U to je vrijeme suradnja među državama članicama EU-a u području obiteljskog prava bila slaba ili nikakva. Uspostavljanje funkcije posrednika bilo je praktično rješenje za sve veći broja zahtjeva koje su zastupnicima upućivali građani suočeni s prekograničnom otmicom djeteta ili problemima s pravom na viđenje s djetetom. Uloga posrednika s vremenom se razvijala. Funkcija je, u travnju 2018. kada ju je preuzela Elisabeth Morin-Chartier, preimenovana u „koordinator Europskog parlamenta za prava djece” kako bi odražavala promjenu opsega s njom povezanih dužnosti i uključila prava djece.

 
 

Članak 24. Povelje o temeljnim pravima Europske unije Prava djeteta 

1. Djeca imaju pravo na zaštitu i brigu koja je potrebna za njihovu dobrobit. Ona mogu slobodno izražavati svoje mišljenje. Njihovo se mišljenje uzima u obzir u pitanjima koja se na njih odnose, u skladu s njihovom dobi i zrelosti.

2. U svakom djelovanju koje se odnosi na djecu, bez obzira na to provode li ga tijela javne vlasti ili privatne institucije, primarni cilj mora biti zaštita interesa djeteta.

3. Svako dijete ima pravo na održavanje redovitog osobnog odnosa i izravan kontakt s oba roditelja, osim ako je to u suprotnosti s njegovim interesima.

Contact: