ŠTO JE TO EUROBAROMETAR? 

Europske institucije od 1973. naručuju redovita istraživanja javnog mnijenja (tzv. Eurobarometar) u svim državama članicama EU-a.

Europski parlament pokrenuo je 2007. godine svoju posebnu seriju istraživanja u sklopu Eurobarometra. Ta istraživanja obuhvaćaju širok raspon tema, a usredotočena su na predodžbe i očekivanja građana u vezi s djelovanjem EU-a i glavne izazove s kojima se Unija suočava. Istraživanjima se također detaljno mjere stavovi građana u odnosu na EU i Europski parlament te se pomno prati mišljenje javnosti o europskim izborima. Zahvaljujući toj dugotrajnoj praksi analizom rezultata dobivamo detaljan uvid u kretanja i razvoj javnog mnijenja o europskim pitanjima, i na nacionalnoj i na sociodemografskoj razini.

EUROPSKI IZBORI

Europski parlament u sklopu Eurobarometra provodi posebnu seriju istraživanja u vezi s europskim izborima. Istraživanje je usredotočeno na stajališta Europljana uoči europskih izbora, istražuje njihov interes za izbore, kao i njihovo mišljenje o europskom projektu. Taj važan doprinos boljem razumijevanju ponašanja europskih građana tijekom glasanja upotpunjuje se temeljitom analizom koja se provodi nakon europskih izbora.

PARLAMETAR

Parlametar je godišnje istraživanje u sklopu Eurobarometra u svim državama članicama, koje Europski parlament naručuje od 2007. Usredotočeno je na mišljenje Europljana o Europskom parlamentu. Istraživanjima se mjeri predodžba javnosti o Parlamentu i njegovoj ulozi te se ispituje koliko građani znaju o samom Parlamentu. U sklopu Parlametra prati se i mišljenje javnosti o članstvu u EU-u i njegovim prednostima, osjećaj identiteta građana, europsko građanstvo u odnosu na nacionalnu pripadnost te politički prioriteti i vrijednosti građana.

POSEBNA ISTRAŽIVANJA

Parlament koristi istraživanja u sklopu Eurobarometra i kako bi ocijenio javno mnijenje o određenim temama, primjerice u vezi s aktivnostima institucije, kao što su rodna ravnopravnost ili društvena i gospodarska kriza, ili pak usredotočivanjem na posebne sociodemografske skupine, kao što je europska mladež. Neke publikacije iz te kategorije posvećene su povijesnim kretanjima i praćenju većih promjena u europskom javnom mnijenju od 1973. Podaci prikazani na vremenskoj liniji pokazuju predodžbu Europljana o EU-u tijekom njegovih glavnih faza i to u institucijskom, političkom, gospodarskom i društvenom pogledu.

INFORMACIJE ZA POTREBE PLENARNE SJEDNICE

Na svakoj plenarnoj sjednici zastupnici dobivaju odabrane recentne podatke iz Eurobarometra u vezi s ključnim temama sjednice u cilju osnaživanja političkih i komunikacijskih aktivnosti zastupnika i pružanja pravovremenih i relevantnih informacija za raspravu. U ovom su odjeljku sadržana sva dosad objavljena izdanja biltena.

Our last publications  

Godina: 
-
Vrsta:Informacije Za Potrebe Plenarne Sjednice  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Godina: 
-
Vrsta:Posebna Istraživanja  

The European Parliament's Spring 2021 Eurobarometer looks at how citizens view the consequences of the Covid-19 pandemic and the actions taken by the EU to tackle them.

Godina: 
-
Vrsta:Informacije Za Potrebe Plenarne Sjednice  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Godina: 
-
Vrsta:Informacije Za Potrebe Plenarne Sjednice  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Godina: 
-
Vrsta:Posebna Istraživanja  

This Eurobarometer, conducted jointly for the EC and the EP, focusses on the Conference on the Future of Europe, measuring attitudes towards it and some of the key themes to be covered.

Godina: 
-
Vrsta:Informacije Za Potrebe Plenarne Sjednice  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Godina: 
-
Vrsta:Posebna Istraživanja  

See the development of public opinion in the EU Member State according to the Eurobarometer’s key indicator questions presented over time.

Godina: 
-
Vrsta:Informacije Za Potrebe Plenarne Sjednice  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Godina: 
-
Vrsta:Informacije Za Potrebe Plenarne Sjednice  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.