ŠTO JE TO EUROBAROMETAR? 

Europske institucije od 1973. naručuju redovita istraživanja javnog mnijenja (tzv. Eurobarometar) u svim državama članicama EU-a.

Europski parlament pokrenuo je 2007. godine svoju posebnu seriju istraživanja u sklopu Eurobarometra. Ta istraživanja obuhvaćaju širok raspon tema, a usredotočena su na predodžbe i očekivanja građana u vezi s djelovanjem EU-a i glavne izazove s kojima se Unija suočava. Istraživanjima se također detaljno mjere stavovi građana u odnosu na EU i Europski parlament te se pomno prati mišljenje javnosti o europskim izborima. Zahvaljujući toj dugotrajnoj praksi analizom rezultata dobivamo detaljan uvid u kretanja i razvoj javnog mnijenja o europskim pitanjima, i na nacionalnoj i na sociodemografskoj razini.

EUROPSKI IZBORI

Europski parlament u sklopu Eurobarometra provodi posebnu seriju istraživanja u vezi s europskim izborima. Istraživanje je usredotočeno na stajališta Europljana uoči europskih izbora, istražuje njihov interes za izbore, kao i njihovo mišljenje o europskom projektu. Taj važan doprinos boljem razumijevanju ponašanja europskih građana tijekom glasanja upotpunjuje se temeljitom analizom koja se provodi nakon europskih izbora.

PARLAMETAR

Parlametar je godišnje istraživanje u sklopu Eurobarometra u svim državama članicama, koje Europski parlament naručuje od 2007. Usredotočeno je na mišljenje Europljana o Europskom parlamentu. Istraživanjima se mjeri predodžba javnosti o Parlamentu i njegovoj ulozi te se ispituje koliko građani znaju o samom Parlamentu. U sklopu Parlametra prati se i mišljenje javnosti o članstvu u EU-u i njegovim prednostima, osjećaj identiteta građana, europsko građanstvo u odnosu na nacionalnu pripadnost te politički prioriteti i vrijednosti građana.

POSEBNA ISTRAŽIVANJA

Parlament koristi istraživanja u sklopu Eurobarometra i kako bi ocijenio javno mnijenje o određenim temama, primjerice u vezi s aktivnostima institucije, kao što su rodna ravnopravnost ili društvena i gospodarska kriza, ili pak usredotočivanjem na posebne sociodemografske skupine, kao što je europska mladež. Neke publikacije iz te kategorije posvećene su povijesnim kretanjima i praćenju većih promjena u europskom javnom mnijenju od 1973. Podaci prikazani na vremenskoj liniji pokazuju predodžbu Europljana o EU-u tijekom njegovih glavnih faza i to u institucijskom, političkom, gospodarskom i društvenom pogledu.

INFORMACIJE ZA POTREBE PLENARNE SJEDNICE

Na svakoj plenarnoj sjednici zastupnici dobivaju odabrane recentne podatke iz Eurobarometra u vezi s ključnim temama sjednice u cilju osnaživanja političkih i komunikacijskih aktivnosti zastupnika i pružanja pravovremenih i relevantnih informacija za raspravu. U ovom su odjeljku sadržana sva dosad objavljena izdanja biltena.

Our last publications  

Godina: 
-
Vrsta:Informacije Za Potrebe Plenarne Sjednice  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Godina: 
-
Vrsta:Informacije Za Potrebe Plenarne Sjednice  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Godina: 
-
Vrsta:Informacije Za Potrebe Plenarne Sjednice  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Godina: 
-
Vrsta:Informacije Za Potrebe Plenarne Sjednice  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Godina: 
-
Vrsta:Posebna Istraživanja  

The report aims to sketch a portrait of European youth today, employing data collected throughout different opinion surveys conducted between November 2019 and June 2021.

Godina: 
-
Vrsta:Informacije Za Potrebe Plenarne Sjednice  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Godina: 
-
Vrsta:Posebna Istraživanja  

Conducted in June 2021, this public opinion survey gathers insights about young people's attitudes and behaviors in respect of politics, political engagement and the EU.

Godina: 
-
Vrsta:Informacije Za Potrebe Plenarne Sjednice  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Godina: 
-
Vrsta:Posebna Istraživanja  

Eurobarometer survey published ahead of the SOTEU 2021 shows public support for transparency and effective control of EU funds disbursed in the framework of the NextGenerationEU program.