Rezultati Djelovanja Na Europskoj Razini 

Mišljenje građana o trenutačnom i budućem djelovanju EU-a 

Od izbijanja gospodarske i financijske krize europski građani postaju sve više svjesni da odluke koje donose europske institucije mogu izravno utjecati – i utječu izravno – na njih i na njihov svakodnevni život. Razvoj događaja na međunarodnoj i europskoj sceni, primjerice rastuća snaga i utjecaj Kine i Rusije te trenutačni pregovori o Brexitu, doveo je do toga da građani zajedničkom europskom djelovanju jasno daju prednost u odnosu na pojedinačno reagiranje na nacionalnoj razini.

Odgovori na niz anketnih pitanja Eurobarometra Europskog parlamenta postavljenih u više navrata od 2016. godine pokazuju i sve veću razinu svijesti građana o tome da Europska unija doista ostvaruje rezultate u područjima koja su za njih najvažnija. Usporedno s rastom razine svijesti o „postignućima”, rezultati ankete pokazuju da Europljani kontinuirano traže snažnije djelovanje EU-a u mnogim političkim područjima.