Europski ombudsman 

Ako niste zadovoljni s načinom na koji su se institucije EU-a prema vama ponijele, mogao bi vam pomoći Europski ombudsman.

Europski ombudsman istražuje pritužbe o nepravilnom postupanju u institucijama i tijelima Europske unije, uključujući Europsku komisiju, Vijeće EU-a, Europski parlament, Odbor regija, Gospodarski i socijalni odbor te sve agencije EU-a. Samo Sud, Prvostupanjski sud i Službenički sud, koji obavljaju svoju sudbenu ulogu, nisu u njegovoj nadležnosti. Europski ombudsman obično provodi istrage na temelju pritužbi, ali može pokrenuti i istrage na vlastitu inicijativu.

Uredi Europskog ombudsmana nalaze se u prostorima Europskog parlamenta u Strasbourgu.

Contact: