Pokroviteljstvo omogućuje Europskom parlamentu da sudjeluje u nekom događaju pružanjem moralne potpore. Ono se svake godine dodjeljuje za ograničen broj događaja.

David Maria SASSOLI, President of the European Parliament 

Pokroviteljstvo je način na koji Europski parlament pruža moralnu, nematerijalnu potporu za određeni broj odabranih neprofitnih događanja s jasnom europskom dimenzijom [...]

« [...] Europski parlament jedina je institucija EU-a koju izravno biraju građani. Kako se navodi u Ugovoru iz Lisabona, građani EU-a neposredno su predstavljeni na razini Unije u Europskom parlamentu. Pokroviteljstvo je vrijedan instrument za jačanje tog isprepletenog odnosa i približavanje Europskog parlamenta građanima Europe.»

David Maria SASSOLI - Predsjednik Europskog parlamenta

Predsjednik odlučuje o tome hoće li Parlament preuzeti pokroviteljstvo nad nekim događajem.

Tko može dobiti pokroviteljstvo Europskog parlamenta?

Pokroviteljstvo se može dodijeliti za događaje (konferencije, rasprave, seminare, ljetne škole, nagrade, natječaje, festivale itd.) koji, između ostaloga, ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju jasnu europsku dimenziju;
 • imaju potvrđeno vrijeme i mjesto održavanja;
 • imaju vremenski ograničeno trajanje;
 • održavaju se u neprofitne svrhe.

Posebna se pozornost posvećuje tome u kojoj se mjeri događajem ističe uloga Europskog parlamenta ili Europske unije u dotičnom području.

Posebna se pozornost također pridaje događajima koja organiziraju mladi ili koja su njima namijenjena, kao i događajima povezanima sa skupinama u socijalno nepovoljnom položaju.

Pokroviteljstvo ni na koji način financijski ne obvezuje Parlament niti korisnicima daje pravo na korištenje njegovih prostora.

Dodatne informacije o uvjetima kojima se uređuje pokroviteljstvo Europskog parlamenta potražite u niže navedenim pravilima.

Kako se prijaviti? 

Rokovi

Zahtjev treba podnijeti najmanje dva mjeseca prije datuma događaja.

Odgovor na svoj zahtjev dobit ćete poštom ili elektroničkom poštom.

Elektroničkim putem koristeći obrazac zahtjeva koji se nalazi na internetskoj stranici

Zahtjevi za pokroviteljstvo šalju se predsjedniku Europskog parlamenta:

Redovnom ili elektroničkom poštom

Zahtjev treba podnijeti najmanje dva mjeseca prije datuma događaja.

redovnom poštom:

President of the European Parliament

Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgium

elektroničkom poštom:

president@ep.europa.eu  

Svaki zahtjev sadrži sljedeće podatke:

 • detaljan opis događaja;
 • detaljan program događaja s potvrđenim datumima;
 • sve druge informacije koje smatrate relevantnima.


  Zahtjevi za pokroviteljstvo podnose se na jednom od službenih jezika Europske unije.

  Nakon dobivanja pokroviteljstva

  Korisnici pokroviteljstva u svim priopćenjima i reklamama koji se odnose na dotični događaj potporu Parlamenta moraju jasno naznačiti sljedećim riječima, događaj „pod visokim pokroviteljstvom Europskog parlamenta”, uz logotip Parlamenta. U komunikacijskim materijalima događaja koji se pod pokroviteljstvom Parlamenta organiziraju tijekom 12 mjeseci koji prethode europskim izborima potrebno je navesti europske izbore i datum njihova održavanja. Koriste se relevantni vizualni elementi u skladu s grafičkim smjernicama Parlamenta. Napominjemo da u priopćenjima koja se odnose na događaje, uključujući i sadržaj koji se objavljuje na internetu, treba jasno istaknuti ulogu Parlamenta kao institucionalnog partnera koji pruža moralnu potporu, za razliku od mogućih pružatelja financijske pomoći. Korištenje logotipa Europskog parlamenta podliježe niže opisanim uvjetima:

  Contact: 

   Eurobarometer banner    
    

   Uredi Europskog parlamenta u državama članicama

   Europski parlament ima svoje urede u svim državama članicama. Njihova je uloga podizanje svijesti o Europskom parlamentu i Europskoj uniji te poticanje ljudi na glasovanje na europskim parlamentarnim izborima.

   Registar transparentnosti

   Europski parlament preporučuje svim organizacijama koje se bave aktivnostima obuhvaćenima Međuinstitucionalnim sporazumom o registru transparentnosti da se upišu u registar transparentnosti.