Pokroviteljstvo 

Pokroviteljstvo je način na koji se Parlament povezuje s određenim događanjem tako što mu pruža moralnu podršku. Svake se godine pokroviteljstvo dodjeljuje samo ograničenom broju događanja.

Roberta Metsola, predsjednica Europskog parlamenta 

Pokroviteljstvo je način na koji Europski parlament pruža moralnu, nematerijalnu potporu za određeni broj odabranih neprofitnih događanja s jasnom europskom dimenzijom [...]

« [...] Europski parlament jedina je institucija EU-a koju izravno biraju građani. Kako se navodi u Ugovoru iz Lisabona, građani EU-a neposredno su predstavljeni na razini Unije u Europskom parlamentu. Pokroviteljstvo je vrijedan instrument za jačanje tog isprepletenog odnosa i približavanje Europskog parlamenta građanima Europe.»

  • Događanja kao što su konferencije, rasprave, seminari, ljetne škole itd. mogu dobiti pokroviteljstvo Parlamenta, pod uvjetom da imaju jasnu europsku dimenziju. Ta se dimenzija ostvaruje isticanjem uloge Europskog parlamenta ili Unije ili njihova doprinosa temama u središtu događanja. Događanja moraju biti iznimne kvalitete i doprijeti do velikog broja građana. Datum i mjesto moraju biti potvrđeni, a trajanje je ograničeno. Događanja moraju biti neprofitna.

    Posebno se gleda koliko se tim događanjima doprinosi podizanju svijesti o europskoj parlamentarnoj demokraciji, poticanju aktivnog europskog građanstva i promicanju temeljnih prava, rodne ravnopravnosti, nediskriminacije i socijalne uključenosti. Naročita se pozornost posvećuje događanjima u čijem su središtu mladi, bilo kao organizatori bilo kao ciljana publika.

    Pokroviteljstvo se ne može dodijeliti događanjima komercijalne naravi ili svrhe čiji je cilj izravno ili neizravno oglašavanje ili promicanje robnih marki ili bilo kakve komercijalne aktivnosti, ni događanjima političke naravi, uključujući prikupljanje sredstava u političke svrhe te rutinske ili interne aktivnosti sindikata ili političkih stranaka. Također su isključena događanja i/ili organizatori koji podrivaju temeljne demokratske vrijednosti i načela Europske unije.

    Ako događanje za koje je odobreno pokroviteljstvo Parlamenta u skladu s Pravilnikom prestane ispunjavati tražene uvjete, predsjednik u bilo kojem trenutku može povući odluku o odobrenju pokroviteljstva.
    Pokroviteljstvo ni na koji način financijski ne obvezuje Parlament, niti korisnicima daje pravo korištenja njegovih prostora. Dodatne pojedinosti o uvjetima kojima se uređuje pokroviteljstvo Europskog parlamenta možete pronaći u niže navedenim pravilima.

European Parliament    
 

Uredi za vezu u državama članicama

Uredi za vezu Europskog parlamenta odgovorni su za lokalnu provedbu institucijskih komunikacijskih aktivnosti, surađuju s građanima i dionicima, upravljaju kontaktima s nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima te pružaju potporu zastupnicima u Europskom parlamentu.

Registar transparentnosti

Europski parlament preporučuje svim organizacijama koje se bave aktivnostima obuhvaćenima Međuinstitucionalnim sporazumom o registru transparentnosti da se upišu u registar transparentnosti.

zajednoza.eu

zajednoza.eu je paneuropska zajednica koja potiče na aktivno sudjelovanje u demokraciji.

Ljudi poput Vas kreću u akciju prema svjetlijoj budućnosti u Europskoj uniji. Bilo da se radi o uključivanju u politički proces ili promicanju važnosti glasanja – zajedno možemo pomoći demokraciji da odigra svoju važnu ulogu u Europskoj uniji.