Predstavke 

Jedno od temeljnih prava europskih građana Svaki građanin, pojedinačno ili zajedno s drugim građanima, može u svakom trenutku ostvariti svoje pravo na podnošenje predstavkeEuropskom parlamentu u skladu s člankom 227. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Svaki građanin Europske unije ili osoba s boravištem u državi članici može pojedinačno ili zajedno s drugim građanima podnijeti predstavku Europskom parlamentu u vezi s pitanjem unutar područja djelovanja Unije koje neposredno utječe na podnositelja. Svako trgovačko društvo, organizacija ili udruženje sa sjedištem u Europskoj uniji također može ostvariti ovo pravo na predstavke, koje je zajamčeno Ugovorom.

Predstavka može biti u obliku pritužbe ili zahtjeva te se može odnositi na pitanja od javnog ili privatnog interesa.

redstavka može predstavljati pojedinčev zahtjev, pritužbu ili primjedbu u vezi s primjenom zakona EU-a ili se njome može zatražiti od Europskog parlamenta da zauzme stav o određenom pitanju. Takve predstavke pružaju Europskom parlamentu mogućnost da skrene pozornost na sve situacije u kojima države članice, lokalna tijela vlasti ili neke druge institucije krše prava europskih građana.

Odbor za predstavke

Odbor za predstavke sastoji se od 35 člana te njime predsjedaju predsjednik Odbora i četiri potpredsjednika.