Nagrade 

Europski parlament ne bavi se isključivo zakonodavnim radom, već nastoji i promicati izvrsnost. Svake godine Parlament dodjeljuje četiri nagrade za iznimna postignuća na području ljudskih prava, kinematografije, projekata za mlade i dobroga građanskog ponašanja. To je prilika za isticanje velikoga truda pojedinaca i organizacija koji nastoje učiniti svijet nešto boljim te za poticanje ostalih na slijeđenje njihova primjera.

 • Europska nagrada za mlade „Karlo Veliki” – za sve vrlo motivirane mlade Europljane 

  Europska nagrada za mlade Karlo Veliki dodjeljuje se projektima koje vode mladi i promiču europsko i međunarodno razumijevanje. Nagradom se ističe svakodnevni rad mladih ljudi diljem Europe na jačanju europske demokracije i podržava njihovo aktivno sudjelovanje u ispisivanju budućnosti Europe.

  Dodjeljuju je jednom godišnje zajednički Europski parlament i Zaklada međunarodne nagrade „Karlo Veliki” iz Aachena, a nagrada za najbolji projekt iznosi 7500 eura, druga nagrada 5000 eura i treća 2 500 eura. Dio nagrade čini i posjet troje finalista Europskom parlamentu (u Bruxellesu ili Strasbourgu). Predstavnici svih 27 odabranih nacionalnih projekata pozivaju se na četverodnevno putovanje u Aachen u Njemačkoj.

  Jesi li stanovnik EU-a u dobi od 16 do 30 godina i radiš li na projektu koji pomaže promijeniti Europu? Onda baš ti možeš postati sljedeći dobitnik Nagrade za mlade Karlo Veliki!


    
 • Nagrada „Europski građanin” 

  Nagradom „Europski građanin” odaje se priznanje inicijativama koje doprinose europskoj suradnji i promicanju zajedničkih vrijednosti.

   Godine 2023. podneseno je 216 prijava koje se dotiču raznih tema kao što su izgradnja parka skulptura o ljudskim pravima u školskom prostoru, sastavljanje pjesmarice EU-a i inicijativa solidarnosti koju je uspostavila skupina volontera koji neumorno pomažu svojim sugrađanima pogođenima razornim poplavama i još mnoge druge.

   Nagrada se svake godine dodjeljuje projektima koje vode pojedinci ili organizacije kojima se potiče:

  • uzajamno razumijevanje i bolja integracija među građanima u EU-u
  • prekogranična suradnja kojom se gradi snažniji europski duh
  • vrijednosti i temeljna prava EU-a

  Pojedinačni građani, skupine, udruge ili organizacije mogu za nagradu prijaviti vlastiti ili nominirati tuđi projekt. Prijedlog za nominaciju mogu podnijeti i zastupnici.

  Nagrada „Europski građanin” neće se dodijeliti 2024. jer je to godina europskih izbora.


  Za više informacija pišite na CitizensPrize@ep.europa.eu


  Za više informacija:

    
 • Nagrada Saharov za slobodu mišljenja 

  Nagrada Saharov dodjeljuje se za iznimna postignuća na jednom od sljedećih područja:

  • zauzimanje za ljudska prava i temeljne slobode, osobito za pravo na slobodno izražavanje mišljenja,
  • zaštita prava manjina,
  • poštovanje prema međunarodnome pravu,
  • razvoj demokracije i provedba vladavine prava
     
  • Nagrada publike LUX: potpora kulturi i povezivanju Europljana 

   Od 2007. Filmska nagrada LUX Europskog parlamenta povezuje Europu i skreće pozornost na filmove čije su teme u središtu europske javne rasprave.

   U rujnu 2020. Filmska nagrada LUX postala je Nagrada publike LUX. Iza Nagrade stoje Europski parlament i Europska filmska akademija, u partnerstvu s Europskom komisijom i udrugom Europa Cinemas.

   Nagrada LUX u novom ruhu ima za cilj učvrstiti veze između građana i njihovih političkih predstavnika. Na taj je način europska publika postala dijelom najvećeg filmskog ocjenjivačkog suda u Europi i može glasati za svoje omiljene filmove. Cilj je i privući publiku u kina na projekcije nadahnjujućih europskih filmova te je potaknuti da se uključi u rasprave o Europi. Odabrani filmovi podižu svijest o nekim europskim društvenim, političkim i povijesnim pitanjima, a istovremeno su odraz ljepote i raznolikosti europskih kinematografija.

   Pobjednički film zajednički odabiru publika i zastupnici u Europskom parlamentu (pri čemu svaka od te dvije skupine nosi 50 % ocjene).

   Za više pojedinosti o aktualnom izdanju posjetite: luxaward.eu.