Upiti građana (Ask EP) 

Želite li saznati više o aktivnostima, ovlastima i ustroju Europskog parlamenta, obratite se Odjelu za upite građana (Ask EP) služeći se niže dostupnim obrascem.

Vi pitate, mi odgovaramo

Ovdje možete pronaći odabrane nedavne teme od posebnog interesa za građane koji pišu Europskom parlamentu i naše odgovore na svaki od tih upita.

 • Odredbe o zapošljavanju osoblja zastupnika u Europskom parlamentu 

  Zastupnici svoje zaposlenike izabiru sami, no ne smiju zapošljavati bližu rodbinu. Za pokrivanje troškova zapošljavanja osoblja na raspolaganju im je mjesečni proračun od približno 25 000 EUR. Međutim Parlament im taj iznos ne daje automatski, već plaće isplaćuje izravno osoblju, a relevantnim poreznim tijelima i tijelima nadležnima za socijalnu sigurnost uplaćuje doprinose.

    
    
 • Provjera valjanosti mandata novih zastupnika u Europskom parlamentu 

  Europski parlament redovito prima upite građana o tome na koji način institucija jamči da izabrani zastupnici ne obnašaju dužnost koja je nespojiva s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu. Nespojive dužnosti su među ostalim dužnosti zastupnika u nacionalnom parlamentu, člana vlade države članice EU-a ili člana Europske komisije, Suda, Revizorskog suda, Europskog ombudsmana ili pak člana Upravnog odbora Europske središnje banke.

    
    
 • Tko su Spitzenkandidati? 

  Europski parlament redovito prima upite građana o izboru predsjednika Europske komisije i postupku poznatom pod nazivom Spitzenkandidati ili „glavni kandidati”. Uoči europskih izbora 2019. sedam europskih političkih stranaka predložilo je jednog ili više vodećih kandidata za mjesto predsjednika Europske komisije.

    
    
 • Što Europska unija poduzima u vezi s klimatskim promjenama? 

  Komisija je 2009. donijela cilj smanjenja emisija ugljika u okviru kojega se do 2050. nastoji sniziti razinu emisija stakleničkih plinova za od 80 do 95 % u odnosu na razinu iz 1990. U ožujku 2019. Europski parlament pozvao je da se donese još ambiciozniji cilj, odnosno da se do 2050. neto emisije stakleničkih plinova svedu na nulu.

    
    
 • Europski izbori: glasačka prava za građane EU-a koji žive u inozemstvu 

  Europski parlament redovito prima upite građana EU-a koji žive u inozemstvu o tome kako mogu glasovati na europskim izborima. Građani EU-a koji žive u inozemstvu (bilo da je riječ o drugoj državi članici bilo državi izvan EU-a) pod određenim uvjetima mogu imati pravo glasa na izborima za Europski parlament u državi čiji su državljani. Osim toga, građani EU-a koji žive u državama EU-a čiji nisu državljani imaju pravo glasovati na izborima za Europski parlament u državi u kojoj žive i to pod istim uvjetima kao i njezini državljani.

    
    
 • Želite li inačicu cijelog teksta na svojem jeziku (jedan od službenih jezika EU-a), obratite se Odjelu za upite građana (Ask EP) preko ovog obrasca .