Informativni članci o Europskoj uniji 

Informativni članci nastali su 1979. povodom prvih izravnih izbora za Europski parlament. Svrha im je na jednostavan i sažet, a istovremeno i točan način osobama koje nisu stručnjaci dati opći pregled institucija i politika Europske unije te uloge Europskog parlamenta u njihovu razvoju.

Informativni članci svrstani su u pet poglavlja

Kako funkcionira Europska unija bavi se povijesnim razvojem EU-a i sukcesivnim ugovorima, njegovim pravnim sustavom, postupcima odlučivanja, institucijama i tijelima EU-a te njegovim financiranjem.

Ekonomija, znanost i kvaliteta života objašnjava načela unutarnjeg tržišta te zaštite potrošača i javnog zdravlja, opisuje niz politika EU-a kao što su socijalna politika, politike povezane sa zapošljavanjem, industrijom, istraživanjem, energijom i okolišem, prikazuje kontekst gospodarske i monetarne unije (EMU) te objašnjava kako se koordiniraju i nadziru tržišno natjecanje, oporezivanje i ekonomske politike.

Kohezija, rast i radna mjesta objašnjava kako EU postupa u vezi s pojedinim unutarnjim politikama: regionalnom i kohezijskom politikom, poljoprivredom i ribarstvom, prometom i turizmom, kulturom, obrazovanjem i sportom.

Građani: temeljna prava, sigurnost i pravda opisuje individualna i kolektivna prava kao što su sloboda, sigurnost i pravda, uključujući Povelju o temeljnim pravima, kao i imigraciju i azil te pravosudnu suradnju.

Vanjski odnosi EU-a obuhvaća vanjsku politiku, sigurnost i obrambenu politiku, vanjske trgovinske odnose i razvojnu politiku, promicanje ljudskih prava i demokracije, proširenje i odnose izvan susjedstva EU-a.

Informativni članci koje sastavljaju resorni odjeli i Odjel za podršku pri ekonomskom upravljanju dostupni su na 24 jezika. Internetska se verzija tijekom cijele godine redovito revidira i ažurira – svaki put kad Europski parlament donese neko važno stajalište ili politiku.

fact-sheet Background    
 

Informativni članci o Europskoj uniji

Tražite li izvrsne preglede politika EU-a i ulogu koju Parlament ima u njima, na pravom ste mjestu. Informativni članci daju kratak, ali potpun pregled politika i redovito se ažuriraju.

Za sva pitanja možete se obratiti Odjelu za koordinaciju redakcijskih i komunikacijskih aktivnosti