Uredi za vezu u Vašoj zemlji 

Europski parlament ima urede za vezu u glavnim gradovima država članica EU-a, kao i podružnice u regionalnim središtima u najmnogoljudnijim državama članicama te u inozemstvu. Ured za vezu EP-a postoji i u Washingtonu.

Zadaća ureda za vezu je provođenje komunikacijskih aktivnost na lokalnoj razini, a krajnji im je cilj zajamčiti da građani shvate važnost Europskog parlamenta u dovoljnoj mjeri da budu spremni uključiti se u europske demokratske procese.

Uredi komuniciraju s građanima i dionicima, održavaju kontakte s nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima te pružaju pomoć zastupnicima u Europskom parlamentu u obnašanju njihovih službenih dužnosti u državama članicama.

Karta s uredima za vezu 

 
Liaison offices in your language 
Other Liaison offices 
 

Komunikacija s građanima 

Uredi Europskog parlamenta komuniciraju s lokalnim stanovništvom i podižu svijest o tome što je Europski parlament, koje su njegove zadaće i koje vrijednosti zastupa.


Njihove aktivnosti obuhvaćaju:

 • izgradnju, širenje i održavanje mreže zainteresiranih građana,
 • vođenje komunikacijskih kampanja, uključujući organizaciju događanja i izložbi,
 • podizanje svijesti i poticanje rasprava o europskoj parlamentarnoj demokraciji,
 • komunikaciju o ulozi Europskog parlamenta i odgovaranje na upite o pojedinim informacijama.

Komunikacija s medijima 

Uredi Europskog parlamenta proaktivno šalju vijesti, rasprave i odluke EU-a nacionalnim, regionalnim, lokalnim i specijaliziranim medijima.


Njihove aktivnosti obuhvaćaju:

 • pomaganje u radu novinarima i skretanje pozornosti na učinak europskih pitanja,
 • organizaciju seminara za novinare i pozivanje novinara da prate plenarne aktivnosti,
 • stvaranje prilika za sudjelovanje zastupnika u EP-u u nacionalnim, regionalnim, lokalnim i specijaliziranim medijima,
 • praćenje slučajeva netočnih ili zavaravajućih vijesti o Europskom parlamentu i njihovo ispravljanje.
 

Komunikacija s dionicima i prenositeljima informacija 

Dionici uključuju nacionalna, regionalna i lokalna tijela, organizacije civilnog društva, mreže, udruge, učitelje, škole, sveučilišta, skupine za strateško promišljanje i sektorske organizacije, tijela EU-a itd. Uredi Europskog parlamenta također razvijaju i njeguju odnose sa strateškim dionicima. Cilj je uključiti se s njima u dijalog i pobrinuti se da budu upoznati s odlukama Europskog parlamenta koje se odnose na njih.


Njihove aktivnosti obuhvaćaju:

 • promicanje rasprava o europskom zakonodavstvu i zakonodavnom radu zastupnika,
 • brigu o tome da dionici prime ciljane informacije o područjima koja su im od posebne važnosti,
 • blisku suradnju s nastavnicima i akademskim ustanovama te pružanje nastavnih materijala,
 • komunikaciju s nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima u državama članicama.
 

Ostale zadaće 

 • pružanje potpore pri posjetima zastupnika u EP-u koji imaju institucionalnu ulogu te pri posjetima službenih parlamentarnih izaslanstva i misija,
 • suradnja s predstavništvima Europske komisije i informacijskim centrima Europe Direct.